Amen­dement Afkeuren van gebruik dieren bij evene­menten van derden


5 december 2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn op donderdag 5 december 2019,

Constaterende dat:

  • Er nu bij iedere aanvraag van een evenement standaard in het aanvraagformulier van een vergunning wordt gevraagd of de organisator de wens heeft dieren in te zetten en zo ja, welke en hoeveel dieren;
  • De gemeente momenteel altijd in gesprek gaat met de aanvrager als er sprake is van de inzet van dieren bij evenementen;
  • Het in de praktijk regelmatig al gebeurt dat evenementenorganisatoren wordt ontraden om dieren te gebruiken, maar dit geen standaard beleid is en ook niet in de Nota Dierenwelzijn genoemd wordt;
  • Op de site van de Dierenbescherming staat: “Voor de Dierenbescherming is het duidelijk: het vertonen van dieren die kunstjes doen is niet meer van deze tijd. Bezoek dus geen evenementen waarbij dieren als bron van vermaak worden gebruikt.”;
  • Op 19 september 2019 Amendement 70/2019 aangenomen is door de raad, getiteld “Geen dieren in de cultuursector” met als dictum: “Utrecht keurt de inzet van dieren bij culturele activiteiten nadrukkelijk af.”

Overwegende dat:

  • Het consistent is om het gemeentelijk beleid ten aanzien van het gebruik van dieren bij evenementen, op elke plek en binnen verschillende beleidsterreinen, hetzelfde te verwoorden;

Besluit:

  1. Beslispunt 8 in het raadsvoorstel Nota Dierenwelzijn, zijnde “Bij evenementen waar dieren worden ingezet, standaard in gesprek te blijven gaan over het welzijn van de dieren” te wijzigen in:
  2. De passage op pagina 22, punt 5.6 alinea 1 in de Nota Dierenwelzijn te wijzigen van: “

Utrecht keurt de inzet van dieren bij evenementen van derden nadrukkelijk af. We vragen organisaties in de stad dan ook om geen dieren in te zetten bij hun evenementen. Om het welzijn van dieren bij evenementen te waarborgen, gaat de gemeente altijd in gesprek met de aanvrager als er sprake is van de inzet van dieren bij evenementen. We gaan in gesprek over de aard van de inzet van de dieren en de omstandigheden waarin de dieren verkeren tijdens het evenement. Als nodig is, vragen we advies aan de Dierenbescherming.”

In:

Utrecht keurt de inzet van dieren bij evenementen nadrukkelijk af. We vragen organisaties in de stad dan ook om geen dieren in te zetten bij hun evenementen. Met organisatoren die er toch voor kiezen gaan wij standaard in gesprek, ook om ze te wijzen op diervriendelijker alternatieven. Indien nodig vragen we advies aan de Dierenbescherming.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

PVV, S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA, VVD