Amen­dement Geen dieren in de cultuur­sector


19 september 2019

Amendement 70/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 september 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Cultuurnota 2021-2024 'Kunst kleurt de stad',

Constaterende dat:

  • De gemeente de inzet van uilen en roofvogels sinds september 2018 niet meer toestaat bij uitingen van organisaties die een culturele subsidie van de gemeente ontvangen na een incident waarbij een uil kwam te overlijden;
  • De gemeente niet het bevoegd gezag is om het gebruik van dieren volledig te verbieden, maar het vanzelfsprekend wel in de eigen cultuurnota kan ontraden.

Overwegende dat:

  • Dieren gehinderd worden in hun natuurlijke gedrag als zij ingezet worden bij uitingen van de culturele sector;
  • Zelfs de beste zorg niet kan voorkomen dat dieren ziek worden of zelfs komen te overlijden door de inzet bij culturele uitingen;

Besluit:

  • Op pagina 8, aan na de laatste zin van de paragraaf "Gezonde en inspirerende leefomgeving", de volgende zin toe te voegen:

    Utrecht keurt de inzet van dieren bij culturele activiteiten nadrukkelijk af.
  • Op pagina 42, aan de passage “Culturele organisaties kunnen bijdragen door in hun plannen:”, het volgende punt toe te voegen:

    In hun aanbod geen dieren in te zetten.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Ruurt Wiegant, SP
Henk van Déun, PVV


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GL, SBU, Denk, PvdA

Tegen

CDA, CU, D66, VVD, S&S

Lees onze andere moties

Amendement Duurzaamheid in de cultuurnota

Lees verder

Motie Groene randvoorwaarden in de omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer