Amen­dement Op naar hengel­vrije gemeen­te­lijke wateren in 2022


5 december 2019

Amendement 133/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter bespreking van de Nota Dierenwelzijn op donderdag 5 december 2019,

Constaterende dat:

  • Hengelen pijn en stress veroorzaakt bij vissen;
  • Dit inmiddels wetenschappelijk bewezen is en er volgens Prof. dr. ir. Bas Rodenburg, hoogleraar Dierenwelzijn Universiteit Utrecht “onder wetenschappers geen discussie meer over is dat vissen pijn voelen”;
  • Ook andere dieren het slachtoffer worden van hengelen, zoals vogels die verstrikt raken in (al dan niet achtergelaten) vislijnen en haken.

Overwegende dat:

  • In de nieuwe Nota Dierenwelzijn staat aangegeven dat het aantal hengelwateren in Utrecht niet zal stijgen;
  • Er wordt aangegeven door het college dat de AUHV in Utrecht 10.000 leden heeft, maar dit niet hoeft te betekenen dat die 10.000 leden het hengelen actief beoefenen;
  • Het huidige contract met de AUHV afloopt op 1 januari 2022.

Besluit:

  1. Beslispunt 5 van het raadsvoorstel Nota Dierenwelzijn, zijnde “Het aantal viswateren binnen de gemeente Utrecht niet verder uit te breiden”, te wijzigen in:

“Het aantal viswateren binnen de gemeente Utrecht niet verder uit te breiden, en per 1 januari 2022 het aantal gemeentelijke wateren waar gehengeld mag worden op nul te stellen.

2. De tekst op pagina 16, alinea 3 van De Nota Dierenwelzijn te wijzigen van:

Om te voorkomen dat het welzijn van meer vissen wordt aangetast, wordt het aantal viswateren binnen de gemeente Utrecht niet verder uitgebreid en wordt de hengelsport niet gestimuleerd.”

In:

"Om te voorkomen dat het welzijn van meer vissen wordt aangetast, wordt het aantal viswateren binnen de gemeente Utrecht niet verder uitgebreid tot 1 januari 2022. Per 1 januari 2022 wordt het aantal gemeentelijke wateren waar gehengeld mag worden op nul gesteld en wordt hengelen niet gestimuleerd."

3. En alle soortgelijke teksten dientengevolge aan te passen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD