Deze jaar­wis­seling 84 vuur­werk­vrije zones in Utrecht


20 december 2019

Het aantal vuurwerkvrije zones groeit in Utrecht! Dankzij inspanningen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn er deze jaarwisseling 84 vuurwerkvrije zones in Utrecht. Het grootste deel daarvan bestaat uit parken (53), natuurgebieden (Amelisweerd) en dierenverblijven (zoals het Stichts Asyl). Het is verboden om hier vuurwerk af te steken tijdens Oud & Nieuw. Dus knallen in het groen of bij dierenverblijven mag dit jaar op veel plekken niet meer. Ook kun je samen met je buren je straat tot vuurwerkvrije zone verklaren.

De Partij voor de Dieren pleit al sinds haar aantreden in de Utrechtse gemeenteraad voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. En ook steeds meer inwoners van Utrecht zijn hier een voorstander van. Mensen ervaren steeds meer overlast van vuurwerk, en de gemeente stimuleert mensen nu ook om hun overlastklachten te melden hierover, op verzoek van de Partij voor de Dieren. Want door goed te weten waar er sprake is van vuurwerkoverlast, zoals bijvoorbeeld in het Máximapark, kan de gemeente gerichter optreden tegen vuurwerk. Afstekers van vuurwerk op plekken en tijden die niet mogen, kunnen dat beter betrapt worden. Melden van vuurwerkoverlast wordt dus aangemoedigd en kan online of via de Slim Melden-app van de gemeente.

Totaalverbod consumentenvuurwerk in Utrecht
Veel vuurwerkvrije zones, dat is mooi. Maar als Partij voor de Dieren zien we nog veel liever dat consumenten helemaal geen vuurwerk meer mogen afsteken. Dat is beter voor dierenwelzijn, luchtkwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid. We zijn dan ook bezig met het schrijven van een Initiatiefvoorstel die zo’n verbod instelt. Dit voorstel schrijven we samen met GroenLinks (en moet natuurlijk wel een meerderheid in de gemeenteraad halen). Het is inmiddels mogelijk om zelf als gemeente over te gaan tot een verbod. De gemeente Apeldoorn heeft dit jaar besloten een verbod in te stellen, op initiatief van onze PvdD-collega’s in Apeldoorn.

De Partij voor de Dieren gaf meerdere keren aan dat er, totdat er een verbod zou komen, in ieder geval geen vuurwerk meer afgestoken zou mogen worden in parken, natuurgebieden en bij dierenverblijven. Dit is langzaam overgenomen door de burgemeester en met steun van andere partijen. GroenLinks diende met steun van de Partij voor de Dieren in juli 2019 een amendement in waarin ook parken (want dat wilden burgemeester en andere partijen bij eerdere voorstellen van PvdD en GroenLinks niet) vuurwerkvrij zouden worden, en dit amendement kreeg toen wél een meerderheid in de gemeenteraad! Zie ook dit artikel voor vragen van de PvdD hierover.

Flyeren

Actieve leden van de Partij voor de Dieren flyeren in het weekend van 21 en 22 december in diverse gemeenten in Nederland om aandacht te vragen voor het leed dat vuurwerk veroorzaakt voor dieren, mensen, natuur en milieu. Dit zal ook in de gemeente Utrecht gebeuren.

De Partij voor de Dieren houdt iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen rond het initiatiefvoorstel. Tot die tijd: fijne feestdagen en een knalvrij oud & nieuw gewenst!

Lees hier een recent interview met de Partij voor de Dieren over vuurwerk en dieren, naar aanleiding van de dood van kater DJ Karel.