Grote meer­derheid Utrechtse raad stemt voor motie klimaat­crisis Partij voor de Dieren


12 juli 2019

De gemeente Utrecht heeft zich vanavond aangesloten bij de groeiende groep overheden die de klimaatcrisis uitroepen en beloven alle nodige maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde voor een motie van de Partij voor de Dieren die hiertoe oproept.

De Partij voor de Dieren wil met de motie bewerkstelligen dat Utrecht een krachtig signaal afgeeft dat er een maximale, gezamenlijke inspanning nodig is om de opwarming van de Aarde zoveel mogelijk te beperken. PvdD-raadslid Maarten van Heuven: “Een steeds grotere groep burgers vindt het belangrijk dat Nederland nu écht doorpakt bij het tegengaan van klimaatverandering veroorzaakt door de mens. Steeds meer mensen gaan de straat op om actie te eisen voordat het te laat is. Er wordt vooral gepleit voor de overstap op plantaardige voeding in plaats van die enorm vervuilende en dieronvriendelijke vee-industrie. Die plannen zien wij nog nauwelijks terug in overheidsbeleid, terwijl dit de grootste stap is die je kunt nemen om klimaatverandering tegen te gaan, naast het terugdringen van fossiele industrie en vervoer, en consuminderen.” 29 juni nam de Partij voor de Dieren (samen met GroenLinks en de SP) een reddingsboei van Extinction Rebellion in ontvangst, waarmee zij de Utrechtse gemeenteraad onder meer vragen om een klimaatnoodtoestand uit te roepen en toe te werken naar 0% broeikasgasemissie in 2025. Dit sluit volgens de Partij voor de Dieren goed aan bij haar inspanningen in de Utrechtse gemeenteraad.

Van Heuven: ‘‘Door de klimaatcrisis uit te roepen, doen we wat moreel gezien van ons verwacht mag worden: meer écht duurzame energie (dus geen biomassacentrales en mestvergisters), meer natuur, meer biodiversiteit, veel meer plantaardige voeding, en meer duurzaam openbaar vervoer in plaats van auto’s en vliegtuigen. Wat ons betreft komt er een stop op altijd maar meer economische groei, het volbouwen van de stad en het vervuilen van het milieu in binnen- én buitenland. We kunnen de urgentie van het klimaatprobleem niet langer ontkennen en doorschuiven naar volgende generaties. Gelukkig vindt de overgrote meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad dit ook!”.

De motie die de Partij voor de Dieren vandaag indiende is te vinden op https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/moties/motie-klimaatcrisis. Vóór de motie stemden GroenLinks, DENK, Student & Starter, SP, PvdA en D66. Dit zijn 33 van de 45 zetels.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt om noodtoestand voor het klimaat

Utrecht, 19 juni 2019 – De Partij voor de Dieren roept het Utrechtse college van B&W tijdens de Algemene Beschouwingen Voorja...

Lees verder

Partij voor de Dieren: Geen festival in natuurgebied Oud-Zuilen!

Bewoners, Slot Zuylen en de Partij voor de Dieren maken ernstig bezwaar tegen het feit dat het Smeerboel Festival van plan is...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief