Motie Klimaat­crisis


11 juli 2019

Motie 168/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 juli 2019, ter gelegenheid van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat:

  • De klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;
  • Wereldwijd steeds meer landen en steden inmiddels de klimaatcrisis hebben uitgeroepen;

Van mening dat:

  • Het uitroepen van de klimaatcrisis een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de Aarde zo veel als mogelijk te beperken;

Draagt het college op:

  • Namens de gemeente Utrecht de klimaatcrisis uit te roepen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Mahmut Sungur, DENK
Rachel Heijne, GroenLinks
Tim Homan, Student & Starter
Tim Schipper, SP
Hester Assen, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, Denk, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, SBU, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Biodiversiteit voorop in het groenbeheer

Lees verder

Motie 80 kilometer per uur op de hele Utrechtse Ring!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer