Partij voor de Dieren vraagt om nood­toe­stand voor het klimaat


20 juni 2019

Utrecht, 19 juni 2019 – De Partij voor de Dieren roept het Utrechtse college van B&W tijdens de Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2019 op om, in navolging van diverse landen en steden wereldwijd, de klimaatnoodtoestand uit te roepen en tevens alle nodige maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. De Partij voor de Dieren wil dat Utrecht hiermee een krachtig signaal afgeeft dat er een maximale, gezamenlijke inspanning nodig is om de opwarming van de Aarde zoveel mogelijk te beperken.

Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, en vele steden wereldwijd hebben recent de klimaatnoodtoestand al uitgeroepen. De lijst groeit met de dag, en ook de paus heeft zich deze week hierbij aangesloten. De Partij voor de Dieren vindt dat de alarmerende toestand waarin de wereld zich bevindt, onder meer op het gebied van biodiversiteit en klimaat, schreeuwt om meer daadkracht, en dat daarom ook in Utrecht de noodtoestand uitgeroepen moet worden voor het klimaat.

PvdD-raadslid Maarten van Heuven: ‘‘Als we serieus zijn over het tegengaan van klimaatverandering, en ik hoop dat we dat zijn, dan is nú het laatste moment om te erkennen dat deze uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Door de klimaatnoodtoestand uit te roepen, gaan we doen wat moreel gezien van ons verwacht mag worden: meer écht duurzame energie (dus geen biomassacentrales en mestvergisters), meer natuur, meer biodiversiteit, veel meer plantaardige voeding, en meer duurzaam openbaar vervoer in plaats van auto’s en vliegtuigen. Daar tegenover staat een stop op altijd maar meer economische groei, het volbouwen van de stad en het vervuilen van het milieu in binnen- én buitenland. We kunnen de urgentie van het klimaatprobleem echt niet langer blijven ontkennen en doorschuiven naar volgende generaties.’’

De Partij voor de Dieren dient vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2019 een motie in.

Klik hier voor de motie.
Klik hier voor de bijdrage tijdens de Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2019.