Motie Klimaat­crisis


20 juni 2019

NB deze motie is herschreven en opnieuw ingediend op 11 juli 2019 - dit is dus een oude versie

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 20 juni 2019, ter gelegenheid van de Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2019,

Constaterende dat:

• De klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;
• Wereldwijd diverse landen en steden inmiddels de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen;

Van mening dat:

• Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de Aarde zo veel als mogelijk te beperken;

Draagt het college op:

• Namens de gemeente Utrecht de Noodtoestand voor het Klimaat uit te roepen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Meer inzicht in het Utrechtse klimaatbeleid

Lees verder

Actuele motie Gratis water op festivals

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer