Actuele motie Gratis water op festivals


20 juni 2019

Motie 111/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 20 juni 2019, gehoord de beraadslaging.

Constaterende dat:

 • De meeste festivals, ook in Utrecht, geld vragen voor een flesje drinkwater en niet standaard drinkwaterpunten aanbieden;
 • Vorig jaar voorbeelden bekend werden waar festivalorganisatoren maar liefst €6,50 vroegen voor een flesje water en dat bezoekers drinkwaterpunten, als die er al waren, vaak slecht konden vinden of de waterdruk onvoldoende was;
 • Er op dit moment geen standaard afspraken zijn over het gratis verschaffen en goed vindbaar maken van drinkwater, anders dan het in werking treden van een hitteprocedure bij 25 graden en warmer.

Overwegende dat:

 • Het onwenselijk is dat er alleen water tegen een flinke vergoeding beschikbaar is wanneer men naar een festival gaat en zeker wanneer dit grote festivals zijn waar entreegeld betaald wordt door de bezoekers;
 • Vorig jaar een hele hete zomer was, dat dit jaar weer de voorspelling is en dat dit waarschijnlijk steeds vaker gaat voorkomen;
 • Het ook bij lagere temperaturen dan 25 graden, zeker bij grote drukte, wenselijk is dat er gratis drinkwater voorhanden is;
 • Het mogelijk is, vergelijkbaar met Amsterdam of in Rotterdam, in de vergunningsprocedure op te nemen dat festivals zorg moet dragen om gratis waterpunten aan te bieden;
 • Er ook goede voorbeelden zijn van drinkwaterbedrijven in andere regio’s die voorzien in gratis waterpunten op sommige festivals;
 • Het gratis water zo duurzaam mogelijk aangeboden moet worden;
 • Het voor sommige kleine of culturele festivals lastig is om een verdienmodel te realiseren en (nog) niet alle terreinen voorzien zijn van drinkwaterpunten op handige locaties.
 • Het college op de vragen van 31 mei 2018 heeft geantwoord geen voorstel te willen doen om water voortgaan gratis aan te bieden bij festivals.

Spreekt uit dat:

 • We in Utrecht het uitgangspunt hanteren dat grote festivals gratis water moeten verzorgen.

Draagt het college op:

 • Te onderzoeken hoe we het aanbieden van gratis water op festivals door festivalorganisatoren in de vergunningsprocedure kunnen opnemen;
 • Hierin ook voorwaarden te benoemen voor de verstrekking van gratis water zoals vindbaarheid en beschikbaarheid (o.a. waterdruk);
 • Dit verder uit te werken en een voorstel hiervoor aan de raad voor te leggen voor de programmabegroting 2020.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, PvdD
Jony Ferket, D66
Melody Deldjou Fard, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen