Motie De Stits open op zondag


11 juli 2019
Motie 122/2019

De raad van gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 11 juli 2019, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2019:

Constaterende dat:

 • Het afvalscheidingsstation De Stits in Vleuten op zondag gesloten is;
 • Het college via een brief op 5 juli jl. heeft aangegeven dat de openstelling op zondag € 220.000,- per jaar kost;
 • Bij het afvalscheidingsstation Tractieweg de openstelling op zondag mogelijk is en dat daar volle containers op het terrein zelf worden gewisseld en op maandag worden afgevoerd:
 • Er een verlaging van de vergoeding van raadsleden mogelijk is voor circa € 220.000,- per jaar.

Overwegende dat:

 • Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn veel inwoners hebben;
 • Het voor de inwoners van Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn een goede service is om ook op zondag, wanneer zij niet werken, verschillende soorten afval, bouwafval, grof vuil, etc. te kunnen wegbrengen naar een afvalscheidingsstation;
 • Zij hierdoor meewerken aan het recyclen van afval tot grondstof;
 • Openstelling van de Stits kan leiden tot een betere spreiding van bezoekers aan het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg en daarmee onnodige autokilometers kan besparen

Draagt het college op om:

 • Zo spoedig mogelijk het afvalscheidingsstation De Stits voor een pilotperiode van een jaar op zondag open te stellen;
 • De raad op de hoogte te brengen van eventuele knelpunten bij deze openstelling op zondag en hoe deze door het college opgelost gaan worden;
 • De openstelling van de Stits voor de pilotperiode van een jaar te financieren uit de financiële ruimte van de VJN 2019.

en gaat over tot de orde van de dag.

Martijn van Dalen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, S&S, CDA, VVD

Tegen

GL, Denk, CU, D66, SP, SBU, PvdA