Motie Straat­namen


11 juli 2019

Motie 127/2019

De gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 11 juli 201 9 ter behandeling van de Voorjaarsnota,

Constaterende dat

- Er in Nederland geregeld straten worden vernoemd naar belangwekkende personen uit ons verre of nabije verleden
- Indien een straatnaam vernoemd wordt naar een bestaand persoon dit in 88%* van de gevallen gaat om personen van het mannelijk geslacht
- De gemeente Putten heeft onlangs besloten om straten in een nieuwbouwwijk louter te vernoemen naar belangwekkende landelijke en lokale vrouwen
- In Zaanstad komt een wijk waar de straten worden vernoemd naar LHBTQI+ activisten en voorvechters van gelijke rechten
- Amsterdam strijders tegen de slavernij eert met straatnamen in een nieuwe wijk in Uburg

Overwegende dat

- Ook in Utrecht totnogtoe mannen bijna het alleenrecht hebben op straatnaam vernoemingen, uitzonderingen daargelaten
- Utrecht een diverse stad is en het zou mooi zijn dat terug te zien in straatnaam vernoemingen

Draagt het college op

Om er bij de straatnamencommissie op aan te dringen om in het vervolg bij vernoemingen meer evenwicht te creëren met betrekking tot diversiteit in brede zin. Dat kan zich vertalen in het vernoemen van nieuwe straten, pleinen en parken naar landelijke of lokale voorvechters van gelijke rechten, waaronder strijders tegen de slavernij, en landelijke of lokale vrouwelijke, bi-culturele, lhbtqi+ rolmodellen uit diverse maatschappelijke sectoren enzovoorts.

En gaat over tot de orde van de dag,

Pepijn Zwanenberg, Groenlinks
Eva van Esch, PvdD
Mohammed Saiah, D66
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, CDA, GL, Denk, D66, PvdA

Tegen

PVV, SBU, CU, VVD