Amen­dement Indicator vrien­de­lijke en duide­lijke brieven


11 juli 2019

Amendement 34/2019

De gemeenteraad van Utrecht spreekt 11 juli 2019 bij het slotdebat van de voorjaarsnota 2019.

De raad stelt dat:

• Een vorige indicator over begrijpelijkheid van brieven gestopt is
• De afdeling kwaliteit van Werk & Inkomen onderzoek doet naar de begrijpelijkheid en toon van brieven
• De gemeente op verschillende manieren hard werkt aan begrijpelijke en vriendelijke communicatie (zoals opleiding, taalcoaches)
• Onder andere de actieagenda Utrecht Schuldenvrij aandacht heeft voor stress-sensitief werkens
• De gemeente laatst de Direct Duidelijk Deal heeft getekend waar begrijpelijke taal in is afgesproken

De raad overweegt dat:

• Het belangrijk is dat inwoners de brieven van de gemeente goed kunnen begrijpen
• Het belangrijk is dat inwoners zich op een prettige manier aangesproken voelen
• Het goed is om ook als raad beeld te hebben van de percentages brieven die begrijpelijk en vriendelijk zijn

Daarom besluit de raad

• De indicator 'Begrijpelijkheid van brieven' (b1-niveau) op te nemen in de begroting bij programma Werk & Inkomen
• Een indicator 'Bejegening in brieven' (de toon van brieven) op te nemen in de begroting bij programma Werk & Inkomen

Julia Kleinrensink, Groenlinks
Maarten van Heuven, PvdD
Eva Oosters, S&S
Mahmut Sungur, Denk
Rachel Streefland, CU
Rick van de Zweth, PvdA
Ruurt Wiegant, SP
Sander van Waveren, CDA
Anne-Marijke Podt, D66


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen