Motie Meer inzicht in het Utrechtse klimaat­beleid


6 juni 2019

Motie 108/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 juni 2019, ter bespreking van het Voorstel Jaarstukken 2018,

Constaterende dat:

  • In het programnna Duurzaamheid, onder subdoelstelling 1.1 'In Utrecht besparen we energie en wekken we energie duurzaann op', gewerkt wordt met drie effectindicatoren die wel een doelstelling hebben, nnaar waarbij informatie over de realisatie in de jaren 2017 en 2018 ontbreekt;
  • De gegevens die bijvoorbeeld nodig zijn om de reductie van CO2 (E1.1.1) in 2018 vast te stellen naar verwachting pas in nnaart 2020 beschikbaar zijn;
  • Ook bij de andere twee effectindicatoren onder genoemde subdoelstelling de verantwoording niet kan plaatsvinden, omdat informatie over de realisatie ontbreekt;
  • De drie effectindicatoren monnenteel dus niets zeggen over de voortgang in het Utrechtse klimaatbeleid;

Van mening dat:

  • De raad het beleid van het college niet alleen goed moet kunnen controleren, maar ook moet kunnen bijsturen, zeker bij zoiets belangrijks als het genneentelijke klimaatbeleid;

Roept het college op:

  • Te onderzoeken hoe de benodigde gegevens die de genoemde drie effectindicatoren staven, sneller kunnen worden verzameld, met als doel dat de verantwoording met ingang van de Jaarstukken 2019 wel adequaat geschiedt;
  • En als deze informatie niet sneller verwerkt kan worden, de verantwoording over subdoelstelling 1.1 anders in te richten, met als doel dat de raad goed zicht heeft op de voortgang van de Utrecht energie- en klimaattransitie.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Maarten Koning, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen