Motie Schrap indicator beste vesti­gings­plaats


6 juni 2019

Motie 109/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 juni 2019, ter bespreking van de Jaarstukken 2018,

Constaterende dat:

  • In het programma Econonnie, onder subdoelstelling 1.1 'Utrecht heeft een goede fysieke economische structuur', bij effectindicator E1.1. 'Beste G4 stad met betrekking tot vestigingsplaats', het college het doel hanteert dat Utrecht plaats 1 inneemt, maar in de praktijk zakt van plaats 2 naar 3;
  • Aan deze doelstelling beleidsimpulsen zijn gekoppeld die moeten zorgen voor de groei van bestaande bedrijven en het vestigen van nieuwe bedrijven in Utrecht.

Overwegende dat:

  • Groeiende en nieuwe bedrijven kantoorruimte nodig hebben, alsook huisvesting voor hun personeel;
  • Utrecht kampt met niet alleen een krapte op de kantorennnarkt, met name in het stationsgebied en Leidsche Rijn Centrum, en de bedrijventerreinen, maar ook op de woningmarkt;
  • De beleidsimpulsen die horen bij het aanwerven van nieuwe bedrijven geld kost, en dit ook gepaard gaat met geldverkwistende evenementen als de start van de Vuelta;
  • Het onrealistisch is dat Utrecht als vierde G4-stad een betere vestigingsplaats zou zijn dan de andere G4-steden met hun vliegvelden, havens en internationale overheidsorganisaties.

Roept het college op:

  • Genoemde indicator en doelstelling te schrappen uit de Jaarstukken, met ingang van de Jaarstukken 2019;
  • En de bijbehorende beleidsimpulsen met ingang van heden te staken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Toon ambitie bij het verminderen van het aantal zwerfdieren

Lees verder

Motie Meer inzicht in het Utrechtse klimaatbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer