Partij voor de Dieren: nieuwe Nota Dieren­welzijn niet dier­vrien­delijk genoeg


29 mei 2019

De Partij voor de Dieren vindt de nieuwe nota Dierenwelzijn, die deze week gepresenteerd is door het college van B&W, niet diervriendelijk genoeg. De meeste nieuwe diervriendelijke maatregelen die erin staan zijn moties en voorstellen van de Partij voor de Dieren geweest [1] en andere punten zijn vooral voortzetting van dieronvriendelijk beleid, zoals hengelen, het doodschieten van gezonde dieren en het fokbeleid op kinderboerderijen.

Bij het aantreden van een nieuwe wethouder Dierenwelzijn werd toegezegd dat er een nieuwe Nota Dierenwelzijn opgesteld zou worden die diervriendelijker zou worden dan de Nota die in 2015 werd gepresenteerd. PvdD-raadslid Maarten van Heuven: “We zien hier in de praktijk nauwelijks iets van terug. Het is dat wij sinds ons aantreden in de Utrechtse gemeenteraad met moties en voorstellen diervriendelijker maatregelen ‘afgedwongen’ hebben, maar van een diervriendelijker en ambitieuzer beleid vanuit het college zélf zien we nauwelijks iets terug. Lichtpuntje is dat het college onze voorstellen overneemt in deze nieuwe Nota Dierenwelzijn en dat ze het presenteren als ‘helemaal van hen’, wat betekent dat zij deze voorstellen ook steeds belangrijker vinden. Ook zijn we blij dat het college het contract met de Dierenbescherming wil verlengen voor directe hulp aan zieke en gewonde dieren in Utrecht. Klein lichtpuntje is dat het college het aantal viswateren niet meer wil uitbreiden. Er staat echter níet dat zij het aantal viswateren terug wil dringen, terwijl ze wel aangeeft dat hengelen gepaard gaat met ‘schade aan het welzijn van vissen’. Wij willen dat dit college zélf meer ambitie toont rond dierenwelzijn en wij blijven onder meer pleiten voor een verbod op hengelen in Utrecht”.

De Partij voor de Dieren ziet uit naar de bespreking van de Nota Dierenwelzijn om een aantal zaken te ‘repareren’, alsook om een aantal voorstellen toe te voegen. Zo lijkt er geen inzet meer gepleegd te worden op het terugdringen van het aantal dieren dat verkocht wordt in dierenwinkels en het terugdringen van het aantal dieren dat gebruikt wordt tijdens evenementen, en er staat niets in over de noodzaak van FUP’s (Fauna Uittreed Plaatsen) in de Utrechtse wateren, gifgebruik door particulieren en bedrijven, het dumpen van voedsel in de openbare ruimte voor vogels, etc.

Van Heuven: “Het college neemt geen initiatief en toont geen lef. Het is daarmee duidelijk dat de Partij voor de Dieren nog steeds een aanjaagrol moet vervullen in de Utrechtse gemeenteraad als het gaat om het onderwerp dierenwelzijn. Dit doen we met veel enthousiasme en met resultaat, dus we zien ernaar uit om onze tanden in deze nota te zetten en Utrecht écht een stuk diervriendelijker te maken!”

[1] Voorstellen Partij voor de Dieren sinds haar aantreden in de raad in april 2014 en opgenomen in deze Nota Dierenwelzijn: contract met de Dierenbescherming inclusief hulp aan wilde dieren in Utrecht, vuurwerkvrije zones bij dierenverblijven en natuurgebieden (samen met GroenLinks), verbod op het oplaten van ballonnen, schrappen gebruik van vuurwerk bij evenementen, plan van aanpak diervriendelijk bouwen, sinds 2016 minder wateren waarin gehengeld wordt, meer aandacht voor combinatie dierenmishandeling en huiselijk geweld, (h)erkenning van de Dierenvoedselbank, meer aandacht voor inzet dieren bij evenementen, verbod op het gebruik van reptielen, roofvogels en uilen bij evenementen, gemeente volledig vegetarisch op Dierendag en Dag van de Duurzaamheid, inzet op terugdringen verkoop levende krabben, kreeften en vissen in Utrecht, inzet op terugdringen verkoop bont in Utrecht.

De nieuwe Nota Dierenwelzijn is hier te vinden.