Jaar­re­kening PvdD-fractie


22 mei 2019

De Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren krijgt net als de andere raadsfracties jaarlijks een vergoeding om de werkzaamheden te kunnen financieren. Wat betreft 2018 gaat het om een vergoeding van € 58.446. In dit jaar vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats en groeit de Partij voor de Dieren van 1 naar 2 zetels.

Van deze fractievergoeding worden onder meer fractiemedewerkers, kantoorkosten en scholing betaald. Deze geldstromen verlopen via de stichting Fractieondersteuning Partij voor de Dieren gemeenteraad Utrecht.

Een onafhankelijke accountant heeft de jaarrekening van deze stichting goedgekeurd. Net als veel andere fracties in de Utrechtse gemeenteraad hechten wij er aan, in het kader van openheid en transparantie, om deze jaarrekening te openbaren.

Lees hier de accountantsverklaring inclusief jaarrekening.