Motie Omwaai­cri­sisplan


9 november 2023

Motie 399/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2023, ter bespreking van Raadsvoorstel Programmabegroting 2024,

Constaterende dat:

  1. Door droogte, storm of ouderdom regelmatig Utrechtse bomen sneuvelen.

Overwegende dat:

  1. Storm, in combinatie met verzwakking door natte grond door extreme regenval, een beperkte groeiruimte, en/of eerdere werkzaamheden, kan leiden tot omwaaien of afbreken van bomen;
  2. Oudere bomen die allemaal in dezelfde periode zijn aangeplant, zoals bijvoorbeeld op sommige landgoederen of in parken, mogelijk tegelijk aan het einde van hun levensduur komen;
  3. Het college hierdoor steeds overvallen lijkt te worden, waardoor herplant lang duurt;
  4. Er geen plan, geen geld en geen capaciteit lijkt te zijn om te anticiperen op het gegeven dat bomen sneuvelen door extremere weersomstandigheden of doordat ze aan het eind van hun levensduur zwak of ziek worden.

Draagt het college op:

  1. Ervoor te zorgen dat er een plan is, zodat de gemeente wél voorbereid is op bomen die omwaaien of aan het eind van hun levensduur raken, en snel kan handelen zodat altijd in het eerstvolgende plantseizoen herplant wordt;
  2. De raad te informeren over de afspraken die gemaakt zijn en de plannen die klaarliggen om te anticiperen op situaties waarin veel bomen in dezelfde periode sneuvelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

Bij1, Denk, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, SBU, UtrechtNu!, Volt

Tegen

CDA, CU, D66, GL, PvdA, S&S, Utrecht Solidair, VVD

Lees onze andere moties

Amendement: Een voedselagenda; komt voor de bakker?

Lees verder

Motie Ook eerlijke doorrekening bij afvalstoffenheffing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer