Commis­sie­bij­drage Visie Stads­water deel 2


12 oktober 2023

Dank voor de beantwoording. Onze fractie blijft erbij dat ecologie een veel grotere rol moet krijgen in de visie. Uitgangspunt zou moeten zijn dat de ecologie moet verbeteren en dat dan pas recreatie wordt vormgegeven. Begrijpt de wethouder ons punt? In hoeverre kan de wethouder ons hierin tegemoetkomen?

De Partij voor de Dieren wil een hengelverbod in Utrecht. Onze motie hiertoe kreeg in 2021 bijna een meerderheid. Een verbod bij onderwaterreservaten kan blijkbaar niet op dit moment. Dat maakt zo'n onderwaterreservaat al gauw een wassen neus. Kan het college toezeggen in ieder geval de onwenselijkheid om te hengelen op die plekken over te brengen aan de AUHV?

Het blijft een slecht idee als er 50% meer vaarverkeer komt. Dit is niet het streven, maar kan de wethouder garanderen dat zij echt niet actief inzet op een groei van 50%?

De wethouder wil meedenken over de 30% groene oevers motie van Vergroening Singel 030. Er is een verschil tussen oevers en kades: bij kades is nog nauwelijks vergroening. Kan de wethouder vóór het schrijven van een motie toezeggen te overleggen met Vergroening Singel 030 voor de groenste uitkomst?

2030 is te laat voor emissievrij. Wij willen in ieder geval dat evenementen gebruik maken van emissievrij per 2025. Die haalt het college zélf naar de stad en daar mag je best eisen aan stellen. De wethouder gaat organisatoren hiertoe ‘motiveren’. Kan dit toch niet steviger? En kan de wethouder hierbij beloven dat het college niet meer op emissieboten plaatsneemt tijdens evenementen in Utrecht?

Kan het college toezeggen dat bij de planvorming voor meer goederenvervoer ecologie als belangrijke factor wordt meegenomen? Niet alleen waterkwaliteit, maar ook planteneilanden, FUP’s en het welzijn van waterdieren.

En kan het college toezeggen dat het groenbudget nooit wordt gebruikt om recreatie te bevorderen? De Partij voor de Dieren wil namelijk niet dat er geld voor groen wordt uitgegeven voor bijv. aanlegsteigers voor boten, of het creëren van een officiële zwemlocatie in Amelisweerd, waar wij enorm tegen zijn.