Actuele Motie Hengelen in gemeen­telijk water


25 november 2021

Motie 405/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 november 2021,

Constaterende dat:

  • Diverse partijen zich tijdens het commissiedebat ‘Hengelen in gemeentelijk water’ op 18 november uitspraken voor een afbouw van hengelen in gemeentelijk water;
  • De verschillende partijen elk een tempo voor afbouw voor ogen hebben en dat de contracten met de AUHV en de Visserijwet uit 1963 beperkende factoren zijn.

Overwegende dat:

  • Hengelen ernstige pijn en stress veroorzaakt bij vissen en dat dit erkend wordt in de Nota Dierenwelzijn die de raad in december 2019 vaststelde.

Draagt het college op:

  • Te onderzoeken hoe, in welk tijdspad en met welke tussenstappen het aantal gemeentelijke hengelwateren afgebouwd kan worden, liefst naar 0, en uiterlijk binnen een jaar een voorstel te doen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GL, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CDA, SBU, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Betaald parkeren binnen de hele ring

Lees verder

Amendement 40-40-20 óók bij herontwikkeling PBC

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer