Actuele Motie Hengelen in gemeen­telijk water


25 november 2021

Motie 405/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 november 2021,

Constaterende dat:

  • Diverse partijen zich tijdens het commissiedebat ‘Hengelen in gemeentelijk water’ op 18 november uitspraken voor een afbouw van hengelen in gemeentelijk water;
  • De verschillende partijen elk een tempo voor afbouw voor ogen hebben en dat de contracten met de AUHV en de Visserijwet uit 1963 beperkende factoren zijn.

Overwegende dat:

  • Hengelen ernstige pijn en stress veroorzaakt bij vissen en dat dit erkend wordt in de Nota Dierenwelzijn die de raad in december 2019 vaststelde.

Draagt het college op:

  • Te onderzoeken hoe, in welk tijdspad en met welke tussenstappen het aantal gemeentelijke hengelwateren afgebouwd kan worden, liefst naar 0, en uiterlijk binnen een jaar een voorstel te doen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GL, Denk

Tegen

PVV, CDA, SBU, CU, D66, PvdA, VVD