Motie Betaald parkeren binnen de hele ring


25 november 2021

Motie 431/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 november 2021, ter bespreking van het Raadsvoorstel Parkeervisie en modules Aanpak betaald parkeren en Parkeernormen,

Constaterende dat:

 1. Betaald parkeren een effectieve manier is om enerzijds parkeeroverlast tegen te gaan en anderzijds de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren
 2. Het instrument betaald parkeren dan ook veelvuldig wordt ingezet in de gemeente Utrecht en dat het aantal gebieden met betaald parkeren steeds verder toeneemt
 3. Het invoeren van betaald parkeren in een nieuw gebied leidt tot parkeerdruk in een nabijgelegen gebied met als gevolg dat daar op een later tijdstip ook betaald parkeren wordt ingevoerd

Overwegende dat:

 1. Het huidige systeem met draagvlakmeting leidt tot voortdurende discussie over rayongrenzen en onduidelijkheid bij bewoners.
 2. Het daarmee overzichtelijk is als overal binnen de ring betaald parkeren wordt ingevoerd
 3. ‘Binnen de Ring’ gedefinieerd kan worden als het hele gebied tussen A2, A12, A27 en N230/Noordelijke Randweg

Draagt het college op:

 1. Betaald parkeren in te voeren binnen de ring
 2. Opbrengsten te bestemmen voor het vergroenen en verbeteren van de openbare ruimte voor mens en dier
 3. De raad hierover te informeren voor de Voorjaarsnota 2022

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

  Lees onze andere moties

  Motie Gelijke huurontwikkeling bewoners Croeselaan

  Lees verder

  Actuele Motie Hengelen in gemeentelijk water

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer