Motie Gelijke huur­ont­wik­keling bewoners Croe­selaan


25 november 2021

Motie 424/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 25-11-2021, ter bespreking van het raadsvoorstel Bestemmingsplan Beurskwartier 1 en grondexploitatie Beurskwartier,

Constaterende dat:

 1. Het bestemmingsplan beurskwartier maakt de bouw van woningen op de locatie De Foreest mogelijk, zodat er woningen zijn die als vervangende woning kunnen dienen voor bewoners die bij de realisering van Beurskwartier 1 hun huis verliezen.
 2. Motie 2017/243 oproept om de bestaande huurders een vergelijkbare woning tegen eenzelfde huurniveau aan te bieden;
 3. Diverse huurders zich zorgen maken dat hun huur gaat stijgen wanneer zij verhuizen naar vervangende woonruimte in De Foreest of elders;
 4. Er in het Sociaal Afspraken Kader op dit moment rekening gehouden wordt met een woonlastengarantie voor 3 jaar. In de Raadsbrief van 12 november 2021 worden zes aanvullende scenario’s uitgewerkt voor het beperken van huurstijgingen voor de huidige bewoners.
Overwegende dat:
 1. Huurders er niet financieel op achteruit moeten gaan, wanneer zij noodgedwongen moeten verhuizen door de sloop/transformatie van hun woningen;
 2. De servicekosten in de nieuwe woningen niet hoger mogen uitvallen dan het financiële voordeel dat bewoners krijgen op de energierekening vanwege het betere energielabel;
 3. Het een verstrekkend politiek besluit is om panden aan de Croeselaan e.o. aan te kopen. Deze uitzonderlijke situatie vraagt om extra zorgvuldigheid in de omgang met de bestaande bewoners.
 4. De Foreest met de huidige aantallen voldoende ruimte biedt om alle huidige bewoners die dit wensen, zowel van sociale als middeldure huurwoningen, een gelijkwaardige woning aan te bieden;
Draagt het college op:
 1. In het Sociaal Afspraken Kader op te nemen dat alle huurders van een middeldure of sociale huurwoning die verhuizen naar een huurwoning in De Foreest, een huurprijs krijgen die gelijk is aan hun huurprijs aan de Croeselaan. Vervolgens worden de huren alleen verhoogd met de reguliere jaarlijkse huurverhoging (scenario 5).
 2. In het Sociaal Afspraken Kader op te nemen dat huurders die niet verhuizen naar De Foreest recht hebben op een huurgarantie van 5 jaar.
 3. In het Sociaal Afspraken Kader op te nemen dat huurders recht hebben op stadsvernieuwingsurgentie. Deze urgentie wordt verleend vanaf het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld tot het moment waarop de bouw van De Foreest start.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Floor de Koning, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA Utrecht
Maarten Koning, D66
Tim Schippers, SP
Jeffrey Koppelaar, S&S
Bert van Steeg, CDA


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

  Tegen

  SBU

  Lees onze andere moties

  Motie Kappen met kappen tot bestemmingsplan is vastgesteld

  Lees verder

  Motie Betaald parkeren binnen de hele ring

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer