Bomen­beleid gemeente Utrecht kan beter


Partij voor de Dieren dient voorstel in voor flinke aanscherping beleid

31 maart 2021

Donderdag 1 april vraagt de Partij voor de Dieren in de commissie Stad en Ruimte van de gemeente Utrecht aandacht voor een aanscherping van het Bomenbeleid, die inzet op het behouden, versterken en toevoegen van bomen. Aanleiding hiervoor is de aanhoudende grootschalige bomenkap en beschadiging van bomen in de gemeente.

De Partij voor de Dieren vroeg in 2015 in een motie om een vierjaarlijkse evaluatie van het Bomenbeleid, mede omdat het volgens de partij zo vaak misgaat. Sinds het toetreden van de Partij voor de Dieren in de Utrechtse gemeenteraad heeft de partij zich als dé Bomenpartij op de kaart gezet. Middels moties, vragen, bijdragen en een initiatiefvoorstel voor een herplantplicht voor iedere gekapte boom blijft de PvdD het grote belang van bomen en ander groen voor mens en dier benadrukken. PvdD-raadslid Anne Sasbrink: “Dit is ook wel te zien in het Bomenbeleid, dat steeds een stukje groener en boomvriendelijker wordt, maar in de praktijk kan het aantal bomen in Utrecht nog flink omhoog door minder te kappen en bomen beter te beschermen. We willen een bomenbeleid met duidelijke kaders, die bijdragen aan meer groen en meer bomen, aan biodiversiteit en ecologie, klimaatadaptatie, de gezondheid van bewoners en een prettig leefklimaat in een groeiende stad. In ons pleidooi in de commissie morgen vragen we de wethouder bijvoorbeeld om bij nieuwbouwplannen anders met de bestaande bomen om te gaan en om de regels voor kapvergunningen zorgvuldiger te maken.”

Aan de tekentafel worden bomen niet meegenomen
De Partij voor de Dieren doet een aantal voorstellen voor een beter Bomenbeleid. Zo pleit de partij onder meer voor het behoud van veel meer bomen bij ruimtelijke plannen. Sasbrink: “Te vaak wordt nog vanaf de tekentafel uitgegaan van een ‘blanco gebied’, zonder rekening te houden met de bomen die al in dat gebied staan, met als gevolg dat veel bomen gekapt worden. Bij het planten van nieuwe bomen wordt dan gezegd dat ‘het gebied vergroend is’”. Ook wil de PvdD dat meer bomen die op de nominatie staan voor kap in plaats daarvan verplant worden. Zeker bij grotere en oudere bomen is dit zeer relevant, vanwege hun grote waarde voor biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. De Partij voor de Dieren vindt het verder van belang dat bestaande bomen versterkt worden en biodiversiteit wordt bevorderd door bijvoorbeeld standaard onderbeplanting in de boomspiegel. En natuurlijk pleit de partij ook voor het planten van méér bomen in Utrecht, onder de noemer ‘Huisje, boompje, beestje; 1 boom voor elke nieuwe woning’.

Het gehele voorstel van de Partij voor de Dieren is te vinden via https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/213b8c14-bcc3-47f2-9755-acd6989da5a9?documentId=91a5a73a-189f-4db2-8e43-c1faf5f5157b.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Geen nieuwe biomassacentrales in Utrecht

Donderdag 18 maart 2021 wordt er op initiatief van de Partij voor de Dieren in de Utrechtse raad gesproken over de wenselijkh...

Lees verder

Jaarrekening PvdD-fractie 2020

De Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren krijgt net als de andere raadsfracties jaarlijks een vergoedin...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief