Partij voor de Dieren: Geen nieuwe biomas­sa­cen­trales in Utrecht


Donderdag 18 maart commis­sie­ver­ga­dering Visie Biomas­sa­ge­bruik

17 maart 2021

Donderdag 18 maart 2021 wordt er op initiatief van de Partij voor de Dieren in de Utrechtse raad gesproken over de wenselijkheid van het gebruik van (houtige) biomassa in Utrecht. De PvdD is al sinds het begin uitgesproken tegenstander van biomassa, omdat het gepaard gaat met het grootschalig kappen van bomen, puur voor het opwekken van energie. Die boodschap laat de partij dan ook donderdag weer horen: ze pleit ervoor dat de gemeente nieuwe vergunningen voor biomassacentrales gaat weigeren, bijvoorbeeld door criteria op te nemen in bestemmingsplannen en/of actief uit te dragen dat nieuwe biomassacentrales niet welkom zijn.

PvdD-fractievoorzitter Maarten van Heuven: “De afgelopen jaren hebben we ons actief ingezet tegen het gebruik van biomassa in Utrecht, en we willen zéker niet dat hiervoor bomen worden gekapt in Nederland en elders; denk bijvoorbeeld aan Estland, waar hele bossen verdwijnen voor het verbranden van bomen voor energie. Een motie die we hiertoe in december 2020 indienden werd niet eens gesteund door de andere zelfverklaarde groene partijen! Wij hebben vanaf het begin gezegd: biomassa is níet duurzaam en kan zelfs meer schade aan het milieu toebrengen dan fossiele brandstoffen. Die boodschap zullen we dan ook morgen wéér herhalen.”

De Partij voor de Dieren heeft het onderwerp biomassa samen met andere partijen in de Utrechtse raad geagendeerd. De PvdD wil ook meer inzicht in hoe de bestaande biowarmtecentrale van Eneco op Lage Weide omgaat met duurzaamheidseisen en uitstootlimieten. Van Heuven: “Een jaarlijkse rapportage van Eneco hierover wordt in uiterst summiere vorm met de raad gedeeld, en meer uitgebreide informatie moet wat ons betreft openbaar gemaakt worden.” Over biomassa in het algemeen: “Zo komen we er natuurlijk nooit met de duurzame doelen die het college van B&W zegt te willen stellen. We moeten nú heel hard werken om ook vanuit Utrecht klimaatverandering tegen te gaan. De ontwikkelingen die nu gaande zijn helpen hier niet bij en dat blijven wij benadrukken. Een klimaatneutraal Utrecht in uiterlijk 2030 is ons streven, en als het om CO2-besparing gaat zeggen wij: zoveel mogelijk en zo snel mogelijk. Hier spannen wij ons dan ook tot het uiterste voor in. We hopen dat het college én de andere partijen in de Utrechtse gemeenteraad zich morgen ook zullen uitspreken tegen de komst van nieuwe biomassacentrales.”

Kijk hier wat wij in de gemeente Utrecht rond biomassa gedaan hebben.