Wederom bomenkap voor uitbreiding Golfclub de Haar, Partij voor de Dieren stelt weer vragen


8 februari 2021

Golfclub de Haar in Haarzuilens is al enige tijd bezig met grootschalige kap van heel veel bomen, waaronder vele monumentale bomen (bomen van minstens 80 jaar oud). De golfbaan heeft onlangs een vergunning aangevraagd voor het kappen van wederom 43 bomen, en dat voor de aanleg van één hole. Waar eerst de provincie bevoegd gezag was, blijkt nu dat de gemeente Utrecht dat inmiddels is geworden. De Partij voor de Dieren heeft zich altijd tegen deze idiote bomenkap verzet en ziet nu kans dat de gemeente de recente vergunningaanvraag voor weer 43 bomen heroverweegt en vervolgens, met het oog op de milieuwaarde en grote ecologische waarde van deze bomen, weigert te verlenen. Het gaat immers om monumentale en ecologisch waardevolle bomen waarvan de kap niet in proportie staat met het feit dat louter leden van de besloten club op deze kale vlakte gaan golfen. Ondertussen worden wel de talrijk in het gebied aanwezige dieren, zoals de bosuil en andere roofvogels, de kamsalamander en andere amfibieën en diverse broedvogels, getroffen door de kap. Daarom stelt de Partij voor de Dieren wederom vragen aan het college van B&W hierover, tijdens het vragenuur van 11 februari. De vragen vind je hier.

Hier kun je meer lezen over (een deel van) onze activiteiten tegen de bomenkap en het vernietigen van het leefgebied van de in het gebied aanwezige dieren:

2015: Schriftelijke vragen Bomen Zuiderpark

2016: Mondelinge vragen over de voor toepassing van de Boswet vastgestelde bebouwde kom

2016: PvdD aanwezig bij rechtszaak tegen bomenkap Haarzuilens

2016: Schriftelijke vragen Kap Haarzuilens illegaal?

2017: Schriftelijke vragen over rommeltje rond afspraken golfclub De Haar

2018: Mondelinge vragen Wie is het bevoegd gezag voor verlenen kapvergunningen?

2018: Partij voor de Dieren voert actie tegen grootschalige bomenkap Golfclub De Haar

2018: Motie Kappen met kappen voor uitbreiding golfbaan!