Motie Kappen met kappen voor uitbreiding golfbaan!


1 november 2018

Motie 185/2018

De Gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 1 november 2018,

Constaterende dat:

• Golfclub De Haar voornemens is om na 1 november 2018 meer dan 600, veelal monumentale, bomen te kappen voor het uitbreiden van hun golfbaan,
• Voor deze bomenkap niet de gemeente maar de provincie het bevoegd gezag is tot 27 februari 2019, vanwege de overgang van Boswet naar Wet natuurbescherming.
• De provincie de melding bomenkap in ontvangst genomen heeft en een compensatieplan overeengekomen is voor het te compenseren bosoppervlak van 8,1 ha, waarvan 2,3ha in het golfparkgebied en 5,8ha buiten de gemeente ingevuld wordt.

Overwegende dat:

• Bomen van onschatbare waarde zijn voor biodiversiteit en klimaat en monumentale bomen hierin een nog grotere rol spelen;
• Utrecht een groene stad wil zijn die klimaatbestendig is en hierbij alle bomen nodig heeft om dit doel te bereiken;
• Het mogelijk is de golfbaan uit te breiden zonder bomen te kappen door een weiland te transformeren, maar dit pas later in de plannen ter sprake gaat komen;
• Bomen dus onnodig worden gekapt, gezien er alternatieven zijn (omdraaien fases van uitbreiding) die niet worden toegepast;
• Compensatie, voor zover er van compensatie gesproken kan worden, voor deze bomenkap grotendeels buiten de gemeente Utrecht gerealiseerd wordt.

Spreekt als haar mening uit dat:

• Het voor het behoud van een groen en klimaatbestendig Utrecht zeer onwenselijk is om zoveel (monumentale) bomen te kappen voor de uitbreiding van een golfbaan,

En roept het college op:

• Deze mening over te brengen aan het bestuur van de golfclub en dit bestuur daarbij te verzoeken hun plannen te heroverwegen zodat de geplande kap van de bomen niet doorgaat,
• Aan het provinciebestuur kenbaar te maken dat de raad het zeer onwenselijk vindt dat deze kapmelding voor bomenkap binnen onze gemeente is goedgekeurd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S

Tegen

Denk, CDA, GL, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Venstertijden Smaragdplein aan laten sluiten bij Tolsteeg-Rotsoord

Lees verder

Motie En nu een échte Koudweerregeling!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer