Amen­dement Venster­tijden Smaragd­plein aan laten sluiten bij Tolsteeg-Rotsoord


27 september 2018

Amendement 42/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 20 september 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel “Invoering betaald parkeren Smaragdplein”,

Constaterende dat:

  • De venstertijden in het parkeerrayon Tolsteeg-Rotsoord van maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 21:00 zijn;

Overwegende dat:

  • Zoveel mogelijk uniformiteit tussen naast elkaar gelegen parkeerrayons wenselijk is, omdat het gezoek naar de goedkoopste parkeerplek voorkomt;
  • Langere venstertijden het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zal stimuleren, wat ten goede komt aan de luchtkwaliteit en het tegengaan van klimaatverandering;
  • Ook voor andere vormen van privégebruik van publieke ruimte doorgaans betaald wordt;

Spreekt als haar mening uit dat:

- De venstertijden voor het hele parkeerrayon rondom het Smaragdplein aan dienen te sluiten bij het rayon Tolsteeg-Rotsoord, van maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 21:00;

En besluit:

  • Beslispunt 1 als volgt aan te passen:

Op het parkeerplein en de ontsluitingsweg Smaragdplein versneld betaald parkeren in te voeren met een venstertijd van 09.00-21.00 uur op maandag tot en met zaterdag zonder een draagvlakmeting uit te voeren en toe te voegen aan het bestaande rayon Rotsoord-Tolsteeg.

  • Beslispunt 2 in zijn geheel te laten vervallen;
  • Het college op te dragen alle vergelijkbare passages met venstertijden maandag t/m zondag 06.00-11.00 uur en maandag t/m vrijdag van 06.00-11.00 uur in het Raadsvoorstel overeenkomstig aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD