Amen­dement Venster­tijden Smaragd­plein aan laten sluiten bij Tolsteeg-Rotsoord


27 september 2018

Amendement 42/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 20 september 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel “Invoering betaald parkeren Smaragdplein”,

Constaterende dat:

  • De venstertijden in het parkeerrayon Tolsteeg-Rotsoord van maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 21:00 zijn;

Overwegende dat:

  • Zoveel mogelijk uniformiteit tussen naast elkaar gelegen parkeerrayons wenselijk is, omdat het gezoek naar de goedkoopste parkeerplek voorkomt;
  • Langere venstertijden het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zal stimuleren, wat ten goede komt aan de luchtkwaliteit en het tegengaan van klimaatverandering;
  • Ook voor andere vormen van privégebruik van publieke ruimte doorgaans betaald wordt;

Spreekt als haar mening uit dat:

- De venstertijden voor het hele parkeerrayon rondom het Smaragdplein aan dienen te sluiten bij het rayon Tolsteeg-Rotsoord, van maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 21:00;

En besluit:

  • Beslispunt 1 als volgt aan te passen:

Op het parkeerplein en de ontsluitingsweg Smaragdplein versneld betaald parkeren in te voeren met een venstertijd van 09.00-21.00 uur op maandag tot en met zaterdag zonder een draagvlakmeting uit te voeren en toe te voegen aan het bestaande rayon Rotsoord-Tolsteeg.

  • Beslispunt 2 in zijn geheel te laten vervallen;
  • Het college op te dragen alle vergelijkbare passages met venstertijden maandag t/m zondag 06.00-11.00 uur en maandag t/m vrijdag van 06.00-11.00 uur in het Raadsvoorstel overeenkomstig aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

PVV, SP, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD