Motie Denk aan de Dom


27 september 2018

Motie 182/2018

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 25 september 2018 te bespreking van de kredietverstrekking restauratie domtoren,

Constaterende dat:

- De Dom het meest kenmerkende punt van onze mooie stad is;
- De Dom voor veel mensen een waardevol monument is;
- De restauratie van de Dom een ontzettend dure en tijdrovende onderneming is;
- Het gigantisch belangrijk is dat dit bijzondere monument in al haar glorie wordt onderhouden;

Overwegende dat:

- Uit het raadsvoorstel "Kerdietverstrekking Restauratie Domtoren" blijkt dat de Dom sinds 1975 toch een beetje vergeten is;
- Het resultaat hiervan is dat de restauratiekosten hoger zijn dan wanneer eerder tot restauratie was overgegaan;
- Uit ditzelfde raadsvoorstel blijkt dat de Dom na deze restauratie nog 50 jaar mee kan voordat er een nieuwe restauratie nodig is;

Draagt het college op:

- Te zorgen dat over 40 jaar de raad een herinnering zal ontvangen dat de Dom binnenkort een restauratie nodig zal hebben;
- Bij deze herinnering het klemmende advies toe te voegen dat overgegaan moet worden tot het opstellen van een plan van aanpak voor een nieuwe restauratie aan de Dom en dat de raad ook op dit moment begint met het vrijmaken van budget voor het plan en de renovatie;
- De vorm hiervan nader te bepalen en hierover te rapporteren aan de Gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Oosters, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Te Hoonte, VVD
Van Deún, PVV
Bos, SBU
Van Waveren, CDA


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, S&S, CDA, SBU, VVD

Tegen

SP, GL, Denk, CU, D66, PvdA