Motie Luid de bel, voordat de bel buitens­kamers heeft geklonken


20 september 2018

Motie 173/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 20 september 2018.

Constaterende dat:

- Het huisvesten van scholen in onze stad een taak is van het college.
- Het tot op heden niet vanzelfsprekend is dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gesteld van ontwikkelingen na het besluit van de gemeenteraad en gedurende het proces van onderwijshuisvesting.
- Het bestuur van Al Arqam en de ouders van de kinderen van de Klimroos de gemeenteraad degenen waren die de gemeenteraad hebben geïnformeerd over de perikelen rondom het huisvesten.
- Ook de media de gemeenteraad eerder informeerde dan dat de gemeenteraad door het college geïnformeerd werd.

Overwegende dat:

- De gemeenteraad graag de vinger aan de pols houdt om het college goed te controleren.
- we herhaling van de situatie zoals bij de Klimroos/Al Arqam kunnen voorkomen.

Draagt het college op om:

- De gemeenteraad voortaan proactief te informeren over de voortgang van een onderwijshuisvesting indien er belemmeringen of vertragingen voorkomen die van hoedanige aard zijn dat tijdige inhuizen in het geding komt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Saiah, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Meeridng, VVD
Wiegant, SP
Homan, S&S
El Abassi, DENK
Assen, PvdA
Bos, SBU
Streefland-Driesprong, CU
Van Corler, GroenLinks
Van Deún, PVV
Van Waveren, CDA


Status

Aangenomen

Voor

Tegen