PvdD aanwezig bij rechtszaak tegen bomenkap Haar­zuilens


18 februari 2016

De Partij voor de Dieren was op 18 februari 2016 aanwezig bij de rechtszaak die de Utrechtse Bomenstichting en Stichting Vrienden van de Joostenlaan hebben aangespannen tegen de gemeente Utrecht en golfclub De Haar. Deze rechtszaak vond plaats vanwege de geplande bomenkap in Haarzuilens ten behoeve van uitbreiding van de golfbaan.

Bovengenoemde stichtingen probeerden maandenlang het Utrechts college van B&W de uitspraak te ontlokken dat er pas gekapt gaat worden als de kapvergunning onherroepelijk verleend is. Dit lieten zowel het college als de golfclub na, waardoor de Utrechtse Bomenstichting en Vrienden van de Joostenlaan zich genoodzaakt voelden een voorlopige voorziening aan te vragen om de kap tegen te gaan. Pas tijdens de rechtszaak gaf de golfclub aan dat zij iedereen verzekeren pas met de kap te starten als aan de vergunning voldaan is.

De Partij voor de Dieren vroeg de afgelopen paar maanden samen met beide stichtingen herhaaldelijk aan de gemeente en de golfclub om een onafhankelijk bomenonderzoek en een nieuw gebiedsomvattend flora- en fauna-onderzoek uit te voeren. Beide hebben niet plaatsgevonden, mede omdat de wethouder het niet nodig vond. Het laatste uitgebreide flora- en faunaonderzoek stamt uit 2010, met informatie uit 2006. PvdD-raadslid Eva van Esch: "Dit is veel te lang geleden, er is in die tijd natuurlijk het een en ander veranderd rond de flora en fauna in het gebied. Dieren en planten staan niet stil gedurende tien jaar. Ook lag de focus van de gemeente en de golfclub voornamelijk op vleermuizen, maar over andere dieren werd niet of nauwelijks gesproken. Zo lieten de gemeente en de golfclub na te vermelden bij de rijksoverheid dat er ook rugstreeppadden, een zwaar beschermde diersoort, in het gebied leven. Het college doet alleen aanvullend onderzoek als het Rijk hen daarom vraagt, zelf vinden ze dat niet nodig. De hele rechtszaak gaf ons het gevoel dat de gemeente niet voldoende heeft getoetst of bomenkap wel kan in dit gebied, en dat zij ook op sommige punten een onverschillige indruk maakte. De rechter stelde kritische vragen aan de gemeente en de golfclub, vragen die ze eigenlijk niet echt konden beantwoorden. We zijn dan ook erg benieuwd naar de uitspraak van de rechter, die naar verwachting over zes weken komt.”

De Partij voor de Dieren is intensief betrokken bij het tegengaan van de bomenkap in Haarzuilens. Hieronder een aantal berichten hierover: