PvdD bezoekt vervuilde Neder­eindse Plas


18 februari 2016

Op dinsdag 16 februari 2016 bezocht de Partij voor de Dieren de Nedereindse Plas. Dit om met eigen ogen de situatie te beoordelen. Daar trof de PvdD tot haar schrik pvc-buizen, plastic afval, piepschuim en ijzeren buizen aan die letterlijk uit de oever vielen. Dit op een plek waar volgens de gemeente alleen bouwpuin gestort zou zijn om de oevers te verstevigen. RTV Utrecht legde het bezoek vast.

Het bezoek heeft de PvdD gesterkt in haar mening dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen en de alle onveilige oevers van de Nedereindse plas moet saneren. Hiervoor pleitte raadslid Eva van Esch vandaag tijdens het commissiedebat met de wethouder.

Van een afstandje is de Nedereindse Plas een mooi gebied. Veel vogels hebben er hun plek gevonden en rondom de plas wordt gewandeld en is een fietspad aangelegd. In de grond van de twee heuvels zit echter een hoop rotzooi verstopt: onder meer medisch en chemisch afval van onduidelijke samenstelling. Potentieel een groot gevaar voor de volksgezondheid, vooral wanneer het water van de plas in contact komt met het afval in de stortheuvels. Daarom zijn de stortheuvels afgedekt met folie.

Volgens de Partij voor de Dieren is dit echter niet genoeg. Raadslid Eva van Esch: “Een deel van de Westplas is afgezet met hekken en daar zie je ook het folie al liggen. Maar daarnaast, ook aan het deel van de plas dat aan de kant van de stortheuvel ligt, is ook een heel stuk niet afgezet met hekken. Ik heb gezien hoe daar het afval letterlijk het water inbrokkelt! Pak ook dit stuk dus mee bij de sanering.”

Om te voorkomen dat het mogelijk zeer gevaarlijke afval in de toekomst in contact komt met het grondwater of oppervlaktewater - met alle gevolgen van dien - zouden de stortheuvels daarom nu volledig afgegraven moeten worden, waarna het afval op een goede manier verwerkt wordt, zoals nu ook gebeurt met chemisch en medisch afval. Daar is echter binnen de gemeentebegroting geen budget voor.

Daarom vroeg de PvdD vandaag aan de wethouder te kiezen voor de één-na-beste oplossing: het volledig in folie inpakken van het afval en vervolgens afdekken met grond. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de volledige noordkant van de plas op deze manier af te schermen, en niet slechts een deel, zoals nu het geval is.

Volgens de wethouder is de gemeente echter niet verplicht om de gehele noordzijde van de plas te saneren: “Je kunt het afval op dit gedeelte beschouwen als zwerfafval en we zijn niet verplicht dat op te ruimen”, aldus van Hooijdonk.

Van Esch noemt dit teleurstellend: ”Dat je er niet toe verplicht bent betekent niet dat je niets hoeft te doen. Het is duidelijk dat hier in elk geval meer ligt dan alleen bouwpuin. Laten we dit gedeelte dan in elk geval meenemen bij het saneren. Dan voorkomen we dat het water hier in contact komt met het afval. Het voorzorgsprincipe zou hier leidend moeten zijn.”

Bij het bezoek aan het gebied viel het de Partij voor de Dieren ook op dat er nauwelijks duidelijk wordt wat er aan de hand is en welk gevaar er speelt. Van Esch: “Er staan wel hekken om een deel van de plas, maar het is voor bezoekers volstrekt onduidelijk welke functie deze hekken hebben. We zagen waarschijnlijk één bordje staan dat het verboden is in de plas te zwemmen, maar dit stond zo ver onder water dat het onleesbaar is. Tegelijkertijd laten mensen er gewoon hun honden uit en laten honden het water in. De gemeente moet dit echt beter communiceren.” Naar aanleiding van een vraag van Van Esch in de commissie zegde de wethouder vandaag toe om toezichthouders bij de plas te laten controleren of er waarschuwingsborden staan en of deze op een goede plek staan.

Ook komt er nog een commissiebrief waarin de scenario’s voor de Nedereindse plas met de daarbij horende kosten worden toegelicht. Ten slotte is toegezegd dat de Nedereindse plas geen zwemgelegenheid zal worden. Er bestaat bijvoorbeeld wel een mogelijkheid om op het water drijvende zonnepanelen te plaatsen.

De Partij voor de Dieren zal blijven pleiten voor de oplossing waarbij een gedeelte van de plas zal worden gedempt om het risico dat het oppervlaktewater bij een zuiderwind de heuvel in wordt getrokken zo klein mogelijk wordt. Tevens kunnen er met deze oplossing ook meer mogelijkheden worden ontwikkeld voor recreatie in dit gebied.

Eerdere berichten over de Nedereindse plas:

Overzichtsfoto waarop aan de rechterkant te zien is dat de hekken van het te saneren stuk niet de gehele noordzijde betreffen.

Raadslid Eva van Esch ziet hoe het afval letterlijk het water inbrokkelt.