Kappen van monu­mentale bomen voor golfbaan eeuwig zonde


30 juni 2015

De Partij voor de Dieren stelde vandaag samen met andere fracties schriftelijke vragen over de uitbreiding van Golfclub De Haar in het Zuiderpark (Haarzuilens). De golfclub wil voor deze uitbreiding minstens 750 bomen laten kappen, waaronder veel unieke bomen met een monumentale status. De PvdD vindt het zeer onwenselijk dat een zo waardevol stuk natuur moet wijken voor een uitbreiding die wellicht niet eens uitgevoerd gaat worden.

In januari 2014 (voordat de PvdD in de Utrechtse gemeenteraad zat) was er ook al veel discussie over de uitbreiding van de golfclub. De toenmalige wethouder gaf aan dat er zeer zorgvuldig naar elke boom wordt gekeken om te zien of er een kapvergunning voor wordt afgegeven. PvdD-Raadslid Eva van Esch: “Het ziet er echter nu naar uit dat de gemeente hier helemaal niet naar kijkt. Voor zover wij begrijpen kijken zij alleen maar naar het behouden van de landschapsstijl, wat heel goed kan inhouden dat de bomen moeten verdwijnen en eventueel vervangen kunnen worden door andere (veel jongere en kleinere) bomen, als de golfclub dit al doet.”

In de voorlopige planning is opgenomen dat de aanleg van het uitbreidingsplan begint met het gebied in het Zuiderpark. Dit gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en dit betekent dat onder meer de afdelingen Monumenten en Ecologie van de gemeente Utrecht een advies moeten uitbrengen. Van Esch: “De PvdD en de andere indienende fracties willen nu weten hoe ver het staat met de aanvraag en waarom het plan behelst dat de uitbreiding van de golfclub begint met het meest waardevolle natuurgebied in het Zuiderpark, en niet in de weilanden eromheen, met een lagere natuurwaarde. Daarnaast zijn we er niet eens zeker van of de golfclub de uitbreiding wel kan bolwerken.”

Aan de uitbreiding van de golfbaan ligt een commercieel plan ten grondslag waarin wordt uitgegaan van een stevige groei van het aantal leden. Uit gegevens van het bestuur van de golfclub De Haar blijkt echter dat het aantal leden sinds het jaar 2011 gelijk is gebleven. Het risico bestaat daarmee dat het uitbreidingsplan maar half gerealiseerd kan worden – maar dat daarvoor wel het mooiste stuk van het Zuiderpark gekapt wordt. Van Esch: “En dat zou natuurlijk eeuwig zonde zijn. Monumentale bomen zijn onvervangbaar en daar zijn er steeds minder van in Utrecht. Wij willen er bij het college op aandringen dat er zeer gedegen onderzoek wordt gedaan en dat er alles aan wordt gedaan om kap van de (monumentale) bomen te voorkomen.”

De schriftelijke vragen zijn hier te vinden: https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-bomen-zuiderpark

Gerelateerd nieuws

Rioolplan draagt onvoldoende bij aan duurzaam Utrecht

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2015 diende Partij voor de Dieren Utrecht twee moties en een amendement in om het Pla...

Lees verder

Eerste Jaarverslag Dierenwelzijn een feit

Op 1 juli 2015 presenteerde de gemeente Utrecht haar eerste Jaarverslag Dierenwelzijn. Aanleiding hiervoor was het verzoek va...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief