Rioolplan draagt onvol­doende bij aan duurzaam Utrecht


27 juni 2015

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2015 diende Partij voor de Dieren Utrecht twee moties en een amendement in om het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht (‘het Rioolplan’) dier- en milieuvriendelijker te maken. Zo vroeg de PvdD het college van B&W om maatregelen voor dieren die in rioolputten belanden en er niet meer uit kunnen komen. Ook wil de PvdD dat het college groene daken opneemt in het Rioolplan en dat regenwater bij nieuwbouwwoningen apart wordt opgevangen, zodat het kan worden gebruikt door bewoners.

Volgens RAVON, kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, verdrinken in Nederland 1 tot 3 miljoen kleine dieren na een val in een straatkolk. De Partij voor de Dieren vroeg het college om te onderzoeken om hoeveel dieren het in de gemeente Utrecht gaat, want daar is nog geen onderzoek naar uitgevoerd. Als bekend is hoeveel dieren er in Utrecht verdrinken, dan kunnen er concrete maatregelen genomen worden om dit te voorkómen, zoals door middel van ‘kikkertrapjes’ en andere manieren om uit een straatkolk of rioolput te komen.

Groene kikker op kikkertrap. Foto: Vivara

De wethouder vond het echter niet nodig om maatregelen te nemen voor deze dieren en bleef aangeven dat er ‘wat maatregelen worden genomen tijdens de paddentrek’. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Er is 1 miljoen euro voor het verduurzamen van de riolen, een onderzoek naar de sterfte onder dieren in riolen kost 10.000 euro. Dit is maar 1% van het totale budget, maar maakt een groot verschil voor kleine wilde dieren in Utrecht. Wij blijven dit onderwerp dan ook onder de aandacht brengen.”

Groene daken
De Partij voor de Dieren gaf tevens aan dat het goed is dat het college maatregelen neemt om extreme neerslag aan te kunnen door onder meer het vergroenen van straten en het aanleggen van oppervlaktewateren, maar dat dit nog lang niet genoeg is. In het Rioolplan staat niets over het (stimuleren van) het aanleggen van groene daken. Groene daken helpen niet alleen om grote hoeveelheden neerslag te verwerken, maar verminderen ook verhitting van steden én zijn goed voor insecten en vogels. Om het college zover te krijgen groene daken in het Rioolplan op te nemen diende de PvdD een amendement in. Van Esch: “Dit amendement werd helaas niet aangenomen in de raad, omdat sommige partijen dachten dat deze groene daken zonnepanelen in de weg zouden zitten. Dit hoeft absoluut niet, want veel daken zijn niet geschikt voor zonnepanelen en daar zouden wel mogelijkheden zijn voor groen. Waarom dus niet kiezen voor beide, voor een écht groene en duurzame stad?”

Regenwater apart opvangen
De Partij voor de Dieren vroeg het college tot slot om projectontwikkelaars bij nieuwbouw van woningen te stimuleren maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat regenwater apart wordt opgevangen en niet direct verdwijnt in de grond.

Van Esch: “Wij pleiten ervoor dat bewoners het regenwater kunnen gebruiken voor het wassen van ramen, het besproeien van hun buitenplanten en, bij de juiste aanpassingen, het doorspoelen van hun toilet. Dit zorgt ervoor dat hiervoor geen zuiver drinkwater meer gebruikt hoeft te worden, iets wat steeds schaarser wordt in de wereld.”

Tegen het Rioolplan
Partij voor de Dieren Utrecht stemde dan ook (als enige partij) tegen het Rioolplan, omdat het college volgens de PvdD onvoldoende ambitie toont om een écht duurzaam, dier- en milieuvriendelijk plan te presenteren.

Gerelateerd nieuws

PvdD bepleit extra maatregelen CO2 reductie Utrecht

Partij voor de Dieren Utrecht is blij met de historische uitspraak van de rechtbank in Den Haag in de “Klimaatzaak” tussen de...

Lees verder

Kappen van monumentale bomen voor golfbaan eeuwig zonde

De Partij voor de Dieren stelde vandaag samen met andere fracties schriftelijke vragen over de uitbreiding van Golfclub De Ha...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief