Motie Gooi schoon regen­water niet met het badwater weg


25 juni 2015

Motie 57/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 25 juni 2015, ter bespreking van het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019,

Constaterende dat:

  • In het Plan Gemeentelijke Watertaken op pagina 6 staat dat het budget onder andere wordt ingezet voor het ontvlechten van afvalwater en hemelwatersystemen;
  • Er dus bij bestaande bouw al stimulerende maatregelen worden genomen om regenwater en afvalwater te ontkoppelen;
  • Op pagina 36 van het Plan Gemeentelijke Watertaken staat dat er 965 kilometer hemelwaterriolering in gebruik is, waarvan 629 kilometer gecombineerd is met afvalwater;
  • Het aantal regenbuien volgens het KNMI de komende jaren zal toenemen.
  • Hierdoor de mogelijkheid groter wordt dit schone water te gebruiken voor maatregelen als het doorspoelen van toiletten, het wassen van ramen en het bewateren van planten in tuinen en op balkons;
  • De gemiddelde consument ongeveer 150 liter zuiver drinkwater per dag gebruikt en men hiervan tot 75% kan besparen door regenwater op te vangen.

Overwegende dat:

  • Er door zoveel mogelijk regenwater te gebruiken er minder grondwater gewonnen hoeft te worden, wat uitdroging van de grond tegengaat;
  • Er geen zuivering en transport van grondwater hoeft plaats te vinden, waardoor energie wordt bespaard;
  • De riolering wordt ontlast door het apart opvangen van regenwater, waardoor er minder vervuild water op het oppervlaktewater wordt gestort.

Verzoekt het college:

  • Projectontwikkelaars bij nieuwbouw van woningen te stimuleren maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat regenwater apart wordt opgevangen en niet direct verdwijnt in de grond.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CU, PvdA, SBU, S&S

Tegen

GL, VVD, D66, CDA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek dieren in riolen

Lees verder

Amendement Meer groene daken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer