PvdD bepleit extra maat­re­gelen CO2 reductie Utrecht


25 juni 2015

Partij voor de Dieren Utrecht is blij met de historische uitspraak van de rechtbank in Den Haag in de “Klimaatzaak” tussen de Nederlandse staat en Stichting Urgenda op 24 juni 2015. In de uitspraak wordt aangegeven dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De PvdD vraagt zich af of de gemeente Utrecht nu extra maatregelen gaat nemen om haar eigen energiedoelstelling voor 2020 toch te behalen.

De Rijksoverheid moet er door de uitspraak voor zorgen dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2020 tenminste 25% lager is dan in 1990. De rechter is van mening dat de staat een zorgplicht heeft voor de bescherming en de verbetering van het leefmilieu. Met de huidige inspanningen wordt hooguit een reductie van 17% in 2020 behaald. De gemeente Utrecht heeft als doelstelling om de CO2-uitstoot met 30% te verminderen in 2020 ten opzichte van 1990. Eind 2013 was het aandeel van de gemeente Utrecht in hernieuwbare energie niet meer dan 1%. In de periode 2010-2013 daalde de CO2-uitstoot in de gemeente Utrecht met 5%, terwijl het landelijk gemiddelde op 9% lag[1].

Gezien het zeer lage tempo waarin de gemeente Utrecht haar CO2-uistoot tot nu toe heeft verlaagd, gaat de gemeente de energiedoelstellingen voor 2020 niet halen, laat staan de doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2030. De Partij voor de Dieren vraagt zich af wat de gemeente Utrecht nu zélf, naar aanleiding van deze uitspraak van de rechtbank, concreet gaat bijstellen aan haar energie- en duurzaamheidsbeleid om het behalen van de doelstellingen voor 2020 en 2030 te bewerkstelligen.

Raadslid Eva van Esch: “Als het goed is presenteert het college voor het zomerreces het nieuwe Energieplan. Wij zijn benieuwd of het college naar aanleiding van de uitspraak in de Klimaatzaak het energie- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente Utrecht gaat aanscherpen. Wij hopen dat de gemeente harder bij het Rijk gaat lobbyen voor landelijke wet- en regelgeving die het mogelijk maakt een grotere energiereductie binnen de gemeente Utrecht te realiseren.”

De Partij voor de Dieren blijft de ontwikkelingen in de Klimaatzaak in de gaten houden. Binnenkort wordt bekend gemaakt of de Nederlandse staat in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank. Van Esch: “En ook gaat de staat in hoger beroep, dan nog geeft de uitspraak van deze rechter aan dat de overheid (dus ook de gemeente Utrecht) een zorgplicht heeft ten aanzien van het leefklimaat en dat het uitstoten van teveel CO2 aangemerkt wordt als een onrechtmatige daad.”

[1] Dit blijkt uit de rapportage van Harmelink Consulting in opdracht van de gemeente Utrecht.

Gerelateerd nieuws

Nog steeds veel onduidelijk over sanering Nedereindse Plas

Partij voor de Dieren Utrecht heeft antwoord gekregen op haar schriftelijke vragen aan het college van B&W over de ernstige v...

Lees verder

Rioolplan draagt onvoldoende bij aan duurzaam Utrecht

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2015 diende Partij voor de Dieren Utrecht twee moties en een amendement in om het Pla...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief