Eerste Jaar­verslag Dieren­welzijn een feit


1 juli 2015

Op 1 juli 2015 presenteerde de gemeente Utrecht haar eerste Jaarverslag Dierenwelzijn. Aanleiding hiervoor was het verzoek van Partij voor de Dieren Utrecht aan het college van B&W om een nieuwe Dierenwelzijnsnota, inclusief een jaarlijkse rapportage over dierenwelzijn in Utrecht te maken. De PvdD vindt het jaarverslag een stap in de goede richting, maar mist onder andere een financiële onderbouwing. Uit het jaarverslag blijkt tevens dat het aantal gedumpte konijnen in de stad met bijna 25 procent is toegenomen. Naar aanleiding van een eerder verzoek van de PvdD gaat wethouder Dierenwelzijn Paulus Jansen deze zomer de verkoop van konijnen en andere dieren in tuincentra onderzoeken.

De oude Dierenwelzijnsnota stamde uit 1999 en is in maart dit jaar vervangen door een Kaderbrief Dierenwelzijn, met bijbehorende jaarlijkse rapportage hoe het met de dieren in Utrecht gesteld is. PvdD-raadslid Eva van Esch: “Sinds we in de gemeenteraad zitten (maart 2014) hebben we gepleit voor een rapportage over het dierenwelzijn in de stad, inclusief een financiële onderbouwing van wat de gemeente allemaal uitgeeft aan het verbeteren van het welzijn van dieren in Utrecht. Na lang graven hebben we een deel van die financiën nu in beeld, maar we vragen ons af waarom deze kosten niet zijn opgenomen in het Jaarverslag Dierenwelzijn. Daarnaast hebben we graag inzichtelijk wat de gemeente uitgeeft aan onder andere faunapassages, het aanleggen van paddenpoelen en het inrichten van nestelmogelijkheden voor vogels en vleermuizen.”

Gedumpte konijnen
In 2014 zijn er 23,5% meer konijnen opgevangen in Dierenbeschermingscentrum Amersfoort. De gemeente Utrecht heeft afspraken met dit dierenbeschermingscentrum voor de konijnen en knaagdieren uit de gemeente. Regelmatig verschijnen er ook berichten in de media dat er steeds meer konijnen worden gedumpt. Van Esch: “Dit was voor ons tijdens de behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn aanleiding om de wethouder Dierenwelzijn te vragen onderzoek te doen naar de verkoop van konijnen en andere dieren bij dierenwinkels en tuincentra en een brief te sturen naar staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken om deze verkoop te ontmoedigen. In plaats daarvan kunnen mensen twee of meer konijnen adopteren uit de opvang. Zij krijgen dan ook gedegen advies van ervaren dierverzorgers. De wethouder gaat deze zomer op bezoek bij twee tuincentra in Utrecht en stuurt zijn bevindingen op ons verzoek vóór het einde van het zomerreces naar de gemeenteraad.”

Achteruitgang aantal vogels
Uit dit jaarverslag blijkt, net als uit verslagen van de Utrechtse stadsecoloog, dat het aantal vogels in Utrecht afneemt. Dit komt onder andere door het afnemend aantal nestgelegenheden bij woningen, door gifgebruik door particulieren en bedrijven en door de afname van groen. Van Esch: “We willen dat de wethouder vergaande maatregelen neemt om ook de wilde dieren in Utrecht te beschermen. Dit kan onder meer door gifgebruik aan te pakken, door gebouwen anders in te richten en door meer groen in de stad. De wethouder zegt hiermee aan de slag te gaan, onder andere met de Green Deal Bouwen, maar er is meer nodig om wilde dieren in de stad te helpen.”

Op de commissieagenda
Partij voor de Dieren Utrecht heeft het jaarverslag Dierenwelzijn vandaag geagendeerd voor bespreking in de Commissie Mens & Samenleving. De bespreking zal na het zomerreces plaatsvinden. Tijdens de commissie gaat de PvdD dieper in op wat zij mist in het jaarverslag.

Gerelateerd nieuws

Kappen van monumentale bomen voor golfbaan eeuwig zonde

De Partij voor de Dieren stelde vandaag samen met andere fracties schriftelijke vragen over de uitbreiding van Golfclub De Ha...

Lees verder

PvdD over energieplan Utrecht: een betere wereld begint bij de gemeente

Op 1 juli presenteerde het Utrechtse college van B&W het Energieplan, samengesteld aan de hand van drie stadsgesprekken met i...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief