PvdD over ener­gieplan Utrecht: een betere wereld begint bij de gemeente


1 juli 2015

Op 1 juli presenteerde het Utrechtse college van B&W het Energieplan, samengesteld aan de hand van drie stadsgesprekken met inwoners van Utrecht. Partij voor de Dieren Utrecht vindt dat de bewoners met goede plannen zijn gekomen, maar de ambitie en de daadkracht van het college loopt achter op deze plannen. Zo wordt er over windenergie, bijvoorbeeld in Polder Rijnenburg, niets aangegeven door het college.

De Partij voor de Dieren staat het principe ‘de vervuiler betaalt’ voor en dit ziet de partij ook terug in het plan van de inwoners. Zij pleiten ervoor dat goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag wordt bestraft. PvdD-gemeenteraadslid Eva van Esch: “Wij zien graag dat het college dit idee overneemt, want als grote vervuilers meer moeten gaan betalen voor hun gedrag, dan gaan zij hopelijk versneld aan de slag met het verduurzamen van hun bedrijf of woning. Particulieren en bedrijven die wél echte duurzaamheid nastreven moeten hiervoor wat ons betreft inderdaad worden beloond.”

Windenergie Rijnenburg
Tijdens de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota 2015 op 30 juni 2015 diende de PvdD een motie in om wind- en zonne-energie te stimuleren in Polder Rijnenburg. Alleen de oppositiepartijen steunden deze motie. Van Esch begrijpt nu waarom: “In de reactie van het college op het Energieplan bedienen zij zich van vaag taalgebruik over windenergie. Het college blijft naar ons idee hangen in het idee dat er veel weerstand is tegen windmolens, maar zoekt niet concreet naar locaties waar omwonenden geen of weinig last hebben van deze turbines. De PvdD én de inwoners van Utrecht stellen voor om windmolens te installeren langs snelwegen, op industrieterreinen en langs kanalen. Daarbij dient wat ons betreft wel rekening gehouden te worden met migratieroutes van vogels en vleermuizen, maar geef die windenergie nu eens een kans in Utrecht en onderneem nu grote stappen in het verduurzamen van de gemeente!”

Een betere wereld begint bij de gemeente
In het najaar van 2015 komt het college met concretere voorstellen in de vorm van de Utrechtse Energieagenda’s 2016-2019. De Partij voor de Dieren gaat ook dan weer het college aansporen om meer ambitie te tonen op het gebied van duurzaamheid. Van Esch: “De gemeente geeft aan dat zij nu eindelijk ook aan de slag gaat met haar eigen organisatie. Ook hier hebben wij flink op moeten aandringen. Wij pleitten bijvoorbeeld voor biologische catering, het uitschakelen van licht en verwarming in het stadhuis als ruimtes niet gebruikt worden en voor betere isolatie van en zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. En tijdens de Stadsgesprekken Energie werd bijvoorbeeld nog steeds vlees geserveerd. Als je écht grote stappen wilt maken, dan kijk je ook naar de mogelijkheden om meer plantaardig te consumeren. De vee-industrie stoot namelijk meer broeikasgassen uit dan al het verkeer bij elkaar.”

Tijdens de behandeling van de Utrechtse Energienota’s 2016-2019 zal de Partij voor de Dieren dieper op de voorgestelde maatregelen van het college ingaan.

Gerelateerd nieuws

Eerste Jaarverslag Dierenwelzijn een feit

Op 1 juli 2015 presenteerde de gemeente Utrecht haar eerste Jaarverslag Dierenwelzijn. Aanleiding hiervoor was het verzoek va...

Lees verder

Noodkreet oppositiepartijen: luister naar de stad en stel besluitvorming uit

Op 1 april presenteerde het college van B en W een visiestuk voor de ontwikkeling van de 2e fase van het stationsgebied. Een ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief