Noodkreet oppo­si­tie­par­tijen: luister naar de stad en stel besluit­vorming uit


8 juli 2015

Op 1 april presenteerde het college van B en W een visiestuk voor de ontwikkeling van de 2e fase van het stationsgebied. Een brede groep maatschappelijke partijen heeft afgelopen weken opgeroepen om besluitvorming daarover uit te stellen, omdat de keuzes niet onderbouwd en niet helder zijn en er daarmee geen draagvlak voor het plan is. De fracties van PvdA, CDA, ChristenUnie, Student & Starter en Partij voor de Dieren sluiten zich bij die oproep aan. De fracties zijn bezorgd dat het besluit, dat 9 juli op de raadsagenda staat, leidt tot onwenselijke uitkomsten, maar vooral ook de relatie met belangrijke partners in de stad onherstelbaar beschadigt.

Brede maatschappelijke weerstand
De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad drie informatieavonden georganiseerd om belanghebbenden mee te laten praten. Bij alle positieve, negatieve en opbouwende opmerkingen was één boodschap duidelijk: dit voorstel is niet klaar om over te besluiten. De visie geeft volgens hen nog te weinig zicht op de haalbaarheid en de economische gevolgen. Mogelijke mobiliteitsproblemen en gevolgen voor de volksgezondheid zijn onvoldoende onderzocht en er bestaan nog veel bedenkingen met betrekking tot de verkeersveiligheid. Pas in september wordt door het college een stadsbrede verkeersanalyse gepresenteerd, die bepalend is voor de ontwikkeling in dit gebied. De verkeersmaatregelen in de visie zijn dus gewoonweg prematuur.

Eind mei riepen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (Platform Ondernemend Utrecht, VNO-NCW, MKB-Utrecht, Toerisme Utrecht, Klepierre, VCOC en het Centrummanagement) al op tot een moratorium van een jaar om tot een betere uitwerking te komen. Afgelopen week ontving de raad een vergelijkbare oproep van de Ontwikkelgroep Lombok Centraal, De Kracht van Utrecht, Stichting Maanzaad en de wijkraden Binnenstad en West, waarin besluitvorming voorbarig werd genoemd.

Gemeenteraad 9 juli
Helaas moesten de bovengenoemde oppositiefracties tijdens de commissievergadering constateren dat de maatschappelijke oproepen geen gehoor hebben gevonden bij de coalitiepartijen. Dat is reden om de handen ineen te slaan en gezamenlijk de coalitie op te roepen om besluitvorming over dit collegevoorstel uit te stellen.

De fracties vragen een aantal verbeteringen, dat tenminste doorgevoerd moet worden, voordat ingestemd kan worden met het plan:

  • De bereikbaarheid en de inrichting van het gebied moet onderbouwd worden (zowel financieel als verkeerskundig),
  • Het plan moet een heldere keuze zijn voor het Westplein als aangenaam verblijfsgebied,
  • Het plan moet helderheid scheppen hoe een duurzaam en groen stationsgebied te realiseren is;
  • De verbinding en samenhang met het huidige centrum moet versterkt worden,
  • Het plan moet een duidelijke visie bevatten op het karakter van het gebied en de kwaliteiten om te voorkomen dat er een spookstad gebouwd wordt,
  • De economische vitaliteit van de oude binnenstad mag niet in gevaar komen.

Participatie

De fracties van PvdA, CDA, ChristenUnie, Student & Starter en Partij voor de Dieren zijn vooral verbaasd over de wijze waarop het college en de coalitie omgaan met de vele signalen uit de stad:

“Het motto van dit college is Utrecht maken we samen. Wij begrijpen niet hoe dat kan betekenen dat een heldere oproep van een waslijst belangrijke partners zo bij het oud vuil wordt gezet. Wij hopen dat de coalitiefracties donderdagavond hun keuze heroverwegen en een pas op de plaats zullen maken.”

Gerelateerd nieuws

PvdD over energieplan Utrecht: een betere wereld begint bij de gemeente

Op 1 juli presenteerde het Utrechtse college van B&W het Energieplan, samengesteld aan de hand van drie stadsgesprekken met i...

Lees verder

PvdD maakt Voorjaarsnota Utrecht een stukje duurzamer

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 heeft de Partij voor de Dieren veel aandacht gevraagd voor de duurzaamheidsd...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief