PvdD maakt Voor­jaarsnota Utrecht een stukje duurzamer


9 juli 2015

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 heeft de Partij voor de Dieren veel aandacht gevraagd voor de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Utrecht. Het college van B&W geeft aan dat Utrecht in 2030 klimaatneutraal moet zijn, maar wat de PvdD betreft trekt dit college er niet hard genoeg aan om dit daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Ook op het gebied van dierenwelzijn en groen is er nog veel werk te verzetten.

De Partij voor de Dieren vindt als enige partij dat economische groei niet de oplossing is, maar juist het probleem. Korte termijn geldbelangen gaan vaak voor écht duurzame beslissingen. Tijdens de commissievergaderingen en de raadsvergadering over de Voorjaarsnota vroeg de partij aandacht voor de mogelijkheden voor windenergie in Polder Rijnenburg, voor stadslandbouw en natuurlijke oevers. Ook gaf de PvdD aan zich zorgen te maken over leegstaande kantoorpanden, de slechte luchtkwaliteit in Utrecht en de achteruitgang van het groen in Utrecht.

Tijdens de raadsvergadering diende de Partij voor de Dieren acht moties in. De motie die het college oproept het stadhuis te verduurzamen werd door het college overgenomen, evenals moties over de uitbreiding van de Utrechtse milieuzone, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en over de verlenging van de sloopregeling van oude dieselauto’s en stimulering van de aanschaf van elektrische auto’s.

PvdD-raadslid Eva van Esch: “We zijn blij dat deze moties zijn overgenomen door het college. Maar niet al onze moties werden warm onthaald. Zo dienden we een motie in om vegetarisch eten standaard te maken tijdens bijeenkomsten in het stadhuis (en als mensen vlees of vis willen moeten ze dit apart aangeven). Ook hadden we moties die pleiten voor het terugdringen van het autogebruik in Utrecht en het starten met windenergie in Polder Rijnenburg. Ondanks de steun van enkele andere partijen steunde de meerderheid van de gemeenteraad deze moties niet.”

De PvdD vroeg ook aan het college om biologische stadslandbouw in Utrecht te blijven steunen. Het college gaf aan stadslandbouw te willen blijven aansporen, maar hiervoor geen budget te willen inzetten. Van Esch: “Er is veel belangstelling voor stadslandbouw vanuit de bewoners, dus hier moet het college volgens ons dan wel naar gaan luisteren.”

Dankzij de overgenomen moties wordt Utrecht volgens de Partij voor de Dieren weer een stukje duurzamer, maar er is nog veel te doen voordat Utrecht zich een klimaatneutrale, duurzame, milieu-, natuur- en diervriendelijke stad kan noemen. De PvdD stemde uiteindelijk dan ook tegen de Voorjaarsnota.

Gerelateerd nieuws

Noodkreet oppositiepartijen: luister naar de stad en stel besluitvorming uit

Op 1 april presenteerde het college van B en W een visiestuk voor de ontwikkeling van de 2e fase van het stationsgebied. Een ...

Lees verder

Aanpak jaarwisseling 2015-2016 roept veel vragen op

Onlangs presenteerde het Utrechtse college van B&W een commissiebrief met een vooruitblik op de jaarwisseling 2015-2016. De P...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief