Aanpak jaar­wis­seling 2015-2016 roept veel vragen op


13 juli 2015

Onlangs presenteerde het Utrechtse college van B&W een commissiebrief met een vooruitblik op de jaarwisseling 2015-2016. De Partij voor de Dieren vindt de plannen van het college niet ambitieus genoeg en heeft de commissiebrief daarom geagendeerd voor bespreking in de commissie Mens & Samenleving na het zomerreces.

Er is bijvoorbeeld behoefte aan vuurwerkvrije zones bij dierenorganisaties en zorgorganisaties, maar het college lijkt niet bereid deze in te stellen. De PvdD wil tijdens de commissie helderheid krijgen over de inspanningen van het college en blijft pleiten voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten in Utrecht.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente staat dat de gemeente vuurwerkvrije zones kan instellen ‘op plaatsen waar het afsteken van consumentenvuurwerk te allen tijde niet toelaatbaar moet worden geacht.’ Eva van Esch, raadslid Partij voor de Dieren in Utrecht: “In de commissiebrief schrijft het college echter dat het instellen van vuurwerkvrije zones lastig is, omdat er nog geen heldere criteria zijn voor het vaststellen van dergelijke zones en dat er nog geen feitcodes (lijst met overtredingen) zijn waarop gehandhaafd kan worden. Wij zouden zeggen: ga hier dan heel snel mee aan de slag, want al in 2014 vroegen de PvdD en GroenLinks aandacht voor vuurwerkvrije zones. De jaarwisseling is pas over een half jaar, dus als het college hard werkt, dan kunnen die vuurwerkvrije zones er wel degelijk zijn.”

Veel overlast
Via het Meldpunt Vuurwerkvrije Straten van de Partij voor de Dieren en GroenLinks gaven veel mensen aan dat zij veel overlast ervaren van consumentenvuurwerk, zowel qua stress voor huisdieren als voor henzelf, qua geluidsoverlast, rommel, luchtvervuiling en benauwdheid, vernieling en stank.

De gemeente heeft in een steekproef onder zorginstellingen, dierenopvangcentra en parken navraag gedaan naar overlast en de wens voor een vuurwerkvrije zone. Diverse organisaties gaven aan hier behoefte aan te hebben, zoals de Vogelopvang, een hospice en dierenweides. Het college geeft in de commissiebrief aan dat zij meer organisaties gaat benaderen, maar niet wanneer. Ook is niet duidelijk wat er met de wens van bovengenoemde organisaties voor een vuurwerkvrije zone wordt gedaan. Van Esch: “Er is dus nog veel onduidelijk over de plannen van het college voor de komende jaarwisseling. Wij proberen in de commissie alles boven tafel te krijgen en daarnaast zoveel mogelijk toe te werken naar een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in Utrecht.”

Gerelateerd nieuws

PvdD maakt Voorjaarsnota Utrecht een stukje duurzamer

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 heeft de Partij voor de Dieren veel aandacht gevraagd voor de duurzaamheidsd...

Lees verder

Eerste duurzaamheidsverslag is stap in goede richting

Tijdens de commissie Stad & Ruimte werd het eerste duurzaamheidsverslag van de gemeente Utrecht besproken. Dit verslag kwam t...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief