PvdD en Groen­Links stellen uitbrei­dings­plannen golfbaan Haar­zuilens aan de kaak


4 november 2015

Het Utrechts college wil hoe dan ook de uitbreiding van Golfclub De Haar in Haarzuilens doorzetten. Dit ondanks de onzekerheid rond de financiële haalbaarheid en het feit dat nog niet alle afspraken worden nagekomen. Er zullen voor de uitbreiding ruim 750 bomen tegen de vlakte gaan, waarvan 150 monumentale bomen. Uitleg over de huidige stand van zaken en de mogelijke oplossingen die de Partij voor de Dieren en GroenLinks gisterenavond tijdens de commissievergadering aandroegen werden door de wethouder terzijde geschoven. PvdD-raadslid Eva van Esch: "We zijn zeer teleurgesteld in de starre houding van het college.”

In de gemeenteraad is bij de besluitvorming over uitbreiding van de golfbaan in een exploitatieovereenkomst afgesproken dat er geen bomen gekapt mogen worden als er onzekerheid is over de financiële haalbaarheid van die uitbreiding. Van Esch: “Die onzekerheid is er. Leden van de club geven aan dat er onvoldoende financiële middelen zijn en ook een accountant heeft in opdracht van een advocatenkantoor onderzoek gedaan naar de financiën van de golfclub. Uitbreiding lijkt niet haalbaar. Ook is een van de voorwaarden voor uitbreiding dat het ledenaantal van de golfclub moet stijgen, maar dit is al jaren niet het geval. Er ligt echter wél al een vergunningaanvraag om honderden bomen te kappen. Als de golfclub failliet gaat door de uitbreiding krijg je al die waardevolle bomen nooit meer terug.”

GroenLinks raadslid Brechtje Paardekooper: “GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat het college een financiële toets laat uitvoeren door een onafhankelijke registeraccountant. Tot die toets er is wordt er wat ons betreft geen kapvergunning afgegeven. De toenmalige wethouder |sabella heeft indertijd na heftige discussie in de gemeenteraad toegezegd om “boom voor boom” te onderzoeken of kap wel echt nodig was. Dat dat onderzoek niets anders is geweest dan het vergelijken van puntjes op de ene kaart met puntjes op de andere kaart getuigt wat mij betreft van enig dedain voor de raad. Het huidige college moet eerst een zorgvuldig onderzoek boom voor boom laten uitvoeren.” Van Esch: “De huidige wethouder wil hier echter niets van weten en negeert zowel de afspraken uit de exploitatieovereenkomst als de twijfels over de financiële haalbaarheid.”

Ook diverse leden van de golfclub hebben ernstige bezwaren tegen de uitbreiding. Zij gaan wederom het gesprek aan met het bestuur. De Partij voor de Dieren hoopt dat zij kunnen voorkómen dat de uitbreiding - en daarmee de bomenkap - doorgaat.

PvdD en GroenLinks kijken nu naar vervolgstappen om de wethouder te doen bewegen een onafhankelijke financiële toets te laten uitvoeren.

Lees hier de bijdrage van Eva van Esch over de bomenkap in de commissie Stad en Ruimte van 3 november 2015

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil écht groene kerstbomen in Utrecht

Écht groene kerstbomen, dat is wat de Partij voor de Dieren wil in de gemeente Utrecht. Wat de PvdD betreft wordt namelijk ni...

Lees verder

Bomenbeleid Utrecht en duurzaamheid stationsgebied dankzij PvdD onder de loep

De Utrechtse gemeenteraad gaat iedere vier jaar het Bomenbeleid evalueren. Ook worden bij het monitoren van de ontwikkelingen...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief