Bomen­beleid Utrecht en duur­zaamheid stati­ons­gebied dankzij PvdD onder de loep


13 november 2015

De Utrechtse gemeenteraad gaat iedere vier jaar het Bomenbeleid evalueren. Ook worden bij het monitoren van de ontwikkelingen en resultaten in het stationsgebied voortaan criteria met betrekking tot duurzaamheid, groen en biodiversiteit meegenomen. Dit zijn de resultaten die de Partij voor de Dieren tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2016 heeft behaald.

Het Utrechts Bomenbeleid is opgesteld in 2009 en loopt tot 2030. Op verzoek van de gemeenteraad is het beleid in 2012 geëvalueerd. Wethouder Geldof van Openbare Ruimte en Groen gaf tijdens de begrotingsbehandelingen op donderdag 12 november aan dat hij het niet nodig vond om op het verzoek van de Partij voor de Dieren in te gaan om iedere vier jaar zo’n evaluatie uit te voeren met de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren had hier in een motie om verzocht en wil dat in 2016 de eerstvolgende evaluatie plaatsvindt.

Verhitte discussies
PvdD-raadslid Eva van Esch: “Dan willen we het ook graag hebben over het kapbeleid dat de gemeente hanteert. Vaak wordt er al een kapvergunning aangevraagd, waarna er vervolgens verhitte discussies volgen tussen de wethouder en ons, andere politieke partijen en inwoners van Utrecht die het niet eens zijn met de bomenkap. Kijk bijvoorbeeld naar de Europaweg in Vleuten, de Cremerstraat, de bomen bij Paardenveld en het Stadsstrand. Dit moet en kan anders door de criteria voor kapvergunningen strenger te maken. Ook moeten we kijken naar het al aanwezige groen en zien hoe je dit zoveel mogelijk kunt sparen, koesteren en uitbreiden. Utrecht mag wat ons betreft een stuk groener.” De motie van de Partij voor de Dieren is met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Duurzaam, groen en diervriendelijk stationsgebied
Bij de ontwikkeling van de tweede fase van het stationsgebied worden ook criteria met betrekking tot duurzaamheid, groen en biodiversiteit meegenomen. De motie van de Partij voor de Dieren die hierom vroeg is door wethouder Everhardt overgenomen. De wethouder vond het een ‘behartenswaardige motie’ en gaf aan dat hij het verzoek van de PvdD ‘vanzelfsprekend’ uit gaat werken bij de tweede fase van het stationsgebied. Van Esch: “We wachten vol goede moed af met welke plannen de wethouder komt.”

Utrecht een stukje duurzamer en groener
Van Esch: “De focus van de Partij voor de Dieren bij deze begrotingsbehandeling lag bij het verduurzamen, vergroenen en diervriendelijker maken van Utrecht. Met onze aangenomen moties, maar ook met de toezeggingen van de wethouders, gaat Utrecht weer wat meer richting een écht duurzame en groene stad. Onze focus op dieren, natuur en milieu zal natuurlijk blijven bestaan en we zullen het college van B&W flink achter de broek blijven zitten.”

Gerelateerd nieuws

PvdD en GroenLinks stellen uitbreidingsplannen golfbaan Haarzuilens aan de kaak

Het Utrechts college wil hoe dan ook de uitbreiding van Golfclub De Haar in Haarzuilens doorzetten. Dit ondanks de onzekerhei...

Lees verder

Stopzetting subsidie Milieucentrum slecht voor Utrecht

De Partij voor de Dieren vindt het essentieel om zo snel mogelijk in de commissie Stad & Ruimte te spreken over de beëindigin...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van het landelijk partijbureau van de Partij voor de Dieren

    Abonneer op de nieuwsbrief