Actuele motie Extra bijdrage Dieren­am­bu­lance vanwege vogel­griep


9 maart 2022

Actuele motie 69/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022,

Constaterende dat:

 • Alle Dierenambulances in Nederland heel druk bezig zijn met het zoeken en ophalen van wilde watervogels die (mogelijk) lijden aan vogelgriep, en dus ook Stichting Dierenambulance Utrecht;
 • Dit ten koste gaat van de hulp aan andere dieren in nood;
 • Alle Dierenambulances hiervoor de kosten zelf moeten dragen, zij al weinig te besteden hebben en zij niet het probleem veroorzaakt hebben;
 • De Dierenambulance Utrecht heeft aangegeven extra middelen nodig te hebben vanwege de vogelgriep.

Overwegende dat:

 • Het zoeken en ophalen van wilde watervogels die (mogelijk) lijden aan vogelgriep heel veel extra tijd kost door het nemen van beschermende maatregelen zoals speciale pakken;
 • De Vogelgriep al maanden heerst en voorlopig ook niet over lijkt te zijn
 • Er voor het ‘bestrijden’ van de eikenprocessierups voor 2021 € 200.000,- was begroot, terwijl er uiteindelijk € 100.000,- nodig was, en dit geld volgens het college moet ‘terugvloeien’ naar de algemene middelen;
 • Dit geld volgens de Partij voor de Dieren zou moeten gaan naar manieren om wilde vogels te helpen, die het op dit moment – niet alleen door de vogelgriep – enorm moeilijk hebben;
 • Het steunen van de Dierenambulance juist nú een uitstekend middel is om deze én andere dieren in nood te helpen.

Draagt het college op:

 • De Dierenambulance een extra bijdrage van € 100.000,- te verlenen voor hun extra werk rond de vogelgriep, zodat zij financieel niet in de problemen komen en meer kunnen doen voor dieren in nood.
 • Dit geld te halen uit het overschot dat ontstaan is bij de aanpak van de eikenprocessierups.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
David Bosch, PVV


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, Denk, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD