Actuele motie Daklo­zen­opvang bij code geel


9 maart 2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, ter bespreking van de actuele moties.

Constaterende dat:

 1. Er op dit moment in G4 verband geen eenduidige afspraken zijn over de opvang van daklozen bij KNMI-waarschuwingen voor gevaarlijk weer.

Overwegende dat:

 1. Door klimaatveranderingen Nederland vaker te maken krijgt met gevaarlijk weer zoals stormen;
 2. De bestaande koudweerregeling (KWR) meer is toegerust op koud weer dan op andere vormen van gevaarlijk weer zoals storm;
 3. Stormen moeilijker voorspelbaar zijn en in korte tijd kunnen zorgen dat code geel verandert in code oranje;
 4. Voor een goede opvang van daklozen tijdige voorbereiding, minimaal 24 uur van tevoren, nodig is;
 5. Den Haag als enige G4-stad op dit moment de KWR openstelt bij code geel (met uitzondering van mist);
 6. Het wenselijk is dat hier in G4 verband afspraken over gemaakt worden.

Draagt het college op:

 1. Met partners in de stad te bespreken of code geel werkbaar en wenselijk is en de uitkomsten van dit gesprek mee te nemen naar het overleg met de G4;
 2. In te zetten op heldere afspraken binnen G4-verband over de opvang van daklozen bij code geel-waarschuwingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP
Marcel Vonk, GroenLinks
Tessa Sturkenboom, Student&Starter


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer