Actuele motie Daklo­zen­opvang bij code geel


9 maart 2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, ter bespreking van de actuele moties.

Constaterende dat:

 1. Er op dit moment in G4 verband geen eenduidige afspraken zijn over de opvang van daklozen bij KNMI-waarschuwingen voor gevaarlijk weer.

Overwegende dat:

 1. Door klimaatveranderingen Nederland vaker te maken krijgt met gevaarlijk weer zoals stormen;
 2. De bestaande koudweerregeling (KWR) meer is toegerust op koud weer dan op andere vormen van gevaarlijk weer zoals storm;
 3. Stormen moeilijker voorspelbaar zijn en in korte tijd kunnen zorgen dat code geel verandert in code oranje;
 4. Voor een goede opvang van daklozen tijdige voorbereiding, minimaal 24 uur van tevoren, nodig is;
 5. Den Haag als enige G4-stad op dit moment de KWR openstelt bij code geel (met uitzondering van mist);
 6. Het wenselijk is dat hier in G4 verband afspraken over gemaakt worden.

Draagt het college op:

 1. Met partners in de stad te bespreken of code geel werkbaar en wenselijk is en de uitkomsten van dit gesprek mee te nemen naar het overleg met de G4;
 2. In te zetten op heldere afspraken binnen G4-verband over de opvang van daklozen bij code geel-waarschuwingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ruurt Wiegant, SP
Marcel Vonk, GroenLinks
Tessa Sturkenboom, Student&Starter


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Actuele motie Supermarkt op de Uithof

  Lees verder

  Actuele motie Extra bijdrage Dierenambulance vanwege vogelgriep

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer