Actuele motie Super­markt op de Uithof


9 maart 2022

Motie 2022/70

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart, ter bespreking van de actuele moties;

Constaterende dat:

 1. Een petitie is gestart voor een supermarkt op de Uithof die binnen enkele dagen ca. 1.000 handtekeningen heeft gekregen en op 10 maart 2022 wordt aangeboden aan onze raad;
 2. De omgevingsvisie alleen spreekt over een mogelijke (full-service) supermarkt op de Archimedeslaan op termijn, die daarmee buiten de Uithof komt te liggen;
Overwegende dat:
 1. Deze petitie aantoont dat er veel draagvlak is onder bewoners aan de Uithof voor een grotere supermarkt;
 2. De Spar campus supermarkt niet voldoet aan de wens van bewoners, deze erg duur is en te weinig assortiment heeft;
 3. Verschillende marktpartijen interesse hebben getoond om een (full-service) supermarkt te realiseren op de Uithof, al dan niet in samenwerking met de huidige Spar;
 4. Er geen plannen in de maak zijn om aan deze wensen te voldoen en het onwenselijk is als bewoners hier nog langer op moeten wachten;
Draagt het college op:
 1. Komende twee jaar werk te maken van een full-service supermarkt op de Uithof;
 2. Het gesprek hierover aan te gaan met marktpartijen die interesse hebben getoond hier initiatief toe te nemen;
 3. De gemeenteraad periodiek te informeren over de stand van zaken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks
Jeffrey Koppelaar, S&S
Jelmer Schreuder, D66
Jan Wijmenga, ChristenUnie


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

  Tegen

  SP (sinds 2022 niet meer in de raad)