Amen­dement Huur­prijzen van midden­segment moeten betaalbaar zijn


10 maart 2022

Amendement 41/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, gezien het raadsvoorstel Wijziging voorwaarden middenhuur d.d. 10 maart 2022 kernmerk 9581472.

Constaterende dat:

  • Heel veel woningzoekenden minder inkomen hebben;
  • Er ook in de particuliere huursector hogere huren gevraagd worden;
  • Met het voorstel kunnen de maximale prijzen van middenhuur woningen sneller gaan stijgen dan nu het geval is.

Overwegende dat:

  • Hogere huren voor heel veel mensen niet betaalbaar zijn;
  • Er grote behoefte is aan een betaalbaar middensegment;
  • De jaarlijkse stijging van de huurprijzen op de vrijmarkt niet in relatie staan tot de stijging van het inkomen van de woningzoekenden;
  • Met het schrappen van 1% de huurprijzen van de woningen in het middensegment iets betaalbaarder worden;
  • Huurders zien nu al hoge maandlasten, mede door de snel stijgende energiekosten. Een stijging van de huren is onacceptabel.

Besluit:

Beslispunt 1.c.Te vervangen door:

1. De jaarlijkse indexatie van de bovengrens van het middenhuursegment aan te passen naar een jaarlijkse indexatie met de 'consumentenprijsindex (CPI) conform de berekening in de uitvoeringswet huurprijzen woonruimte artikel 10, lid 3,

2. Het is niet toegestaan gedurende de exploitatietermijn een middenhuurwoning voor een hogere prijs dan deze bovengrens te verhuren. Er kan dan ook geen sprake zijn van huurverhogingen tot boven de bovengrens gedurende een verhuurperiode of bij een verandering van huurder.

Bülent Isik, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Tim Schipper, SP
Maarten Koning, D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

CDA, VVD

Lees onze andere moties

Actuele motie Extra bijdrage Dierenambulance vanwege vogelgriep

Lees verder

Amendement De raad aan zet bij afwijking van het Actieplan Middenhuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer