Amen­dement De raad aan zet bij afwijking van het Actieplan Middenhuur


10 maart 2022

Amendement 43/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, gezien het raadsvoorstel Wijziging voorwaarden middenhuur d.d. 10 maart 2022, kenmerk 9581472.

Constaterende dat:

  • Het college beschikt over een bevoegdheid waarmee het, bijvoorbeeld omwille van de integrale kwaliteit of economische haalbaarheid, kan afwijken van de geldende kaders uit het Actieplan Middenhuur en de raad hierover pas achteraf hoeft te informeren.

Overwegende dat:

  • De kaders in het Actieplan middenhuur, o.a. ten aanzien van prijs en kwaliteit, leidend dienen te zijn, omdat hiermee relatief goede en betaalbare woningen gegarandeerd kunnen worden;
  • Een dergelijke afwijkingsbevoegdheid daarom iets is om zeer terughoudend mee om te gaan en het wenselijk is dat de gemeenteraad hier een beslissing over kan nemen.

Besluit:

Beslispunt 5 aan het raadsvoorstel Wijziging voorwaarden middenhuur d.d. 10 maart 2022, kenmerk 9581472 toe te voegen:

Bij een voorgenomen afwijking van de kaders van het Actieplan middenhuur, bijvoorbeeld omwille van de ruimtelijke kwaliteit, integrale kwaliteit of economische haalbaarheid, wordt een voorstel hiertoe aan de raad voorgelegd.

Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
David Bosch, PVV
Bülent Isik, PvdA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GroenLinks, SBU, Denk, PvdA

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Huurprijzen van middensegment moeten betaalbaar zijn

Lees verder

Amendement Voorkom verdere afwijking van het Actieplan Middenhuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer