Amen­dement Voorkom verdere afwijking van het Actieplan Middenhuur


10 maart 2022

Amendement 42/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 maart 2022, gezien het raadsvoorstel Wijziging voorwaarden middenhuur d.d. 10 maart 2022, kenmerk 9581472.

Constaterende dat:

  • Het Actieplan Middenhuur ertoe heeft geleidt dat er nu belangrijke voorwaarden worden gesteld aan middenhuurwoningen, bijvoorbeeld ten aanzien van de huurprijs, de kwaliteit en het oppervlakte van de woningen;
  • Er momenteel enkel voor de Binnenstad een generieke afwijkingsmogelijkheid is, waardoor middenhuurwoningen in dit gebied bijvoorbeeld een kleiner oppervlakte mogen hebben tegen dezelfde huurprijs;
  • Het college nu voorstelt om de geografische zonering aan te passen en het daarmee mogelijk te maken om nieuwe hoogstedelijke gebieden aan te wijzen, waar mag worden afgeweken van de geldende normen voor middenhuur.

Overwegende dat:

  • Verdere afwijking van de normen voor middenhuur ertoe zal leiden dat er meer kleine en daarmee relatief dure middenhuurwoningen gebouwd zullen worden in Utrecht;\
  • Enkel ontwikkelaars hiervan zullen profiteren, terwijl huurders minder woning voor hetzelfde geld krijgen;
  • Het college beschikt over een afwijkingsbevoegdheid en deze kan inzetten wanneer dit nodig wordt geacht, bijvoorbeeld omwille van economische redenen;
  • Het daarom onnodig is om aan de voorkant al gebieden aan te wijzen, waar van de normen mag worden afgeweken, omdat er daarmee voor ontwikkelaars minder prikkels zijn om grotere woningen te bouwen en de gemeente hiermee haar eigen onderhandelingspositie ondermijnt;
  • Het wenselijk is dat de gemeente harde voorwaarden stelt aan de kwaliteit van middenhuurwoningen, daar enkel in uiterste gevallen van afwijkt, en daarom juist baat heeft bij een sterke onderhandelingspositie.

Besluit:

Beslispunt 1a van het raadsvoorstel Wijziging voorwaarden middenhuur d.d. 10 maart 2022, kenmerk 9581472 te schrappen.

Jeffrey Koppelaar, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Bülent Isik, PvdA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, SBU, Denk, PvdA

Tegen

GroenLinks, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Amendement De raad aan zet bij afwijking van het Actieplan Middenhuur

Lees verder

Amendement Een betaalbare maximale minimale inkomenseis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer