Motie Geen onver­doofde slacht faci­li­teren


7 juli 2022

Motie 215/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2022,

Constaterende dat:

 1. Stichting Wakker Dier een duidelijke omschrijving heeft van wat onverdoofd slachten inhoudt;
 2. er wetenschappelijke consensus ontstaan is ten aanzien van de extra stress en pijn die het onverdoofd slachten voor het dier met zich meebrengt;
 3. afgelopen jaren vele wetenschappelijke rapporten verschenen zijn waaruit blijkt dat dieren die onverdoofd worden geslacht extra stress en pijn ervaren tijdens het hele proces van fixatie, het toedienen van de halssnede en de periode tot zij het bewustzijn verliezen;
 4. de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Europese vereniging van dierenartsen de uitkomsten delen van dit wetenschappelijk onderzoek en dat die het extra dierenleed ontoelaatbaar vinden;
 5. ook de NVWA aangeeft dat het onverdoofd slachten leidt tot extra dierenleed.

Overwegende dat:

 1. het wenselijk is om in verband met het streven naar een beter dierenwelzijn we geen
  onverdoofd geslacht vlees meer te faciliteren;

Draagt het college op:

 1. binnen de eigen organisatie in geen geval gebruik te maken van onverdoofd geslacht vlees;
 2. dit ook voortaan in de subsidievoorwaarden op te nemen met het uitgangspunt dat evenementen en andere gelegenheden die medegefinancierd worden door de gemeente Utrecht geen onverdoofd geslacht vlees meer serveren.

Verzoekt de griffier:

 1. zorg te dragen dat er bij eetgelegenheden zoals buffetten en borrels van de raad geen onverdoofd geslacht vlees meer geserveerd wordt,

En gaat over tot de orde van de dag

David Bosch, PVV

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

EenUtrecht, Volt, Bij1, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Zwerfafval tegengaan doen we samen

Lees verder

Motie Geen subsidie voor vervangen kachel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer