Motie Geen subsidie voor vervangen kachel


7 juli 2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de Voorjaarsnota.

Constaterende dat:

 1. Emissies veroorzaakt door houtstook grote invloed hebben op de luchtkwaliteit in de stad en luchtverontreiniging grote invloed heeft op de volksgezondheid;
 2. In Utrecht een nadere regel (subsidie) bestaat om mensen tegemoet te komen als zij hun rookkanaal of open haard willen laten verwijderen of als zij een moderne houtkachel willen aanschaffen ter vervanging van een oude kachel of open haard;
 3. Het eerste voortgangsbericht (raadsbrief 29 maart 2022) laat zien dat de subsidie goed gevonden wordt en de eerste tranche geheel benut is;
 4. Het verwijderen van een rookkanaal, het verwijderen van een open haard en slopen van een kachel een meer definitieve aanpak is dan het vervangen van een oude kachel of open haard door een nieuwe kachel;
 5. De extra subsidie voor mensen met een U-pas uitsluitend is geregeld voor de 1e tranche;
 6. In het coalitieakkoord staat dat we subsidie geven met als doel dat er minder gestookt wordt.

Overwegende dat:

 1. Het vervangen van een kachel niet overeenkomt met het doel in het coalitieakkoord namelijk minder stoken;
 2. Een moderne kachel uitsluitend minder uitstoot dan een oude kachel als deze goed gebruikt wordt, hetgeen niet altijd het geval is;
 3. Je het risico loopt dat men meer gaat stoken omdat men in de veronderstelling verkeert dat gebruikers ‘schoon stoken’;
 4. Je het risico loopt dat mensen nog vele jaren blijven stoken, omdat ze nou eenmaal een nieuwe kachel hebben;
 5. Schoon stoken niet bestaat, alle uitstoot is slecht voor de luchtkwaliteit en daarmee slecht voor de gezondheid;
 6. De zogenaamde eco-design kachel een hele dure kachel is (€ 4.000,- tot € 5.000,-) die, ook met subsidie, nog steeds alleen aangeschaft kan worden door mensen met veel geld, en je dus eigenlijk een subsidie hebt die uitsluitend door mensen met een flinke portemonnee wordt gebruikt;
 7. De nadere regel naar verwachting niet wordt gebruikt door mensen met een laag inkomen als zij alsnog een flink bedrag moeten bijbetalen en het belangrijk is dat álle Utrechters voordeel hebben van subsidieregels van de gemeente;
 8. Er binnen het bestaande subsidiebedrag minder rookkanalen en open haarden kunnen worden verwijderd als er ook subsidie verleend wordt voor het kopen van een nieuwe kachel.

Draagt het college op:

 1. Bij de volgende tranches geen subsidie meer te verlenen voor het vervangen van een kachel, maar uitsluitend subsidie te verlenen voor het verwijderen/onbruikbaar maken van een rookkanaal inclusief het verwijderen/slopen van de aangesloten (open) haard of aangesloten houtkachel;
 2. Bij de volgende tranches € 4.000,- subsidie voor U-pashouders beschikbaar te stellen (ipv
  € 2.000,-) voor het verwijderen/onbruikbaar maken van een rookkanaal inclusief het verwijderen/slopen van de aangesloten (open) haard of aangesloten houtkachel.

En gaat over tot de orde van de dag

Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Joost Vasters, D66
Annemarijn Oudejans, S&S
Rik van de Graaf, CU


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie Geen onverdoofde slacht faciliteren

  Lees verder

  Motie Woningeigenaren proactief informeren over zonnepanelen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer