Motie Woningei­ge­naren proactief infor­meren over zonne­pa­nelen


7 juli 2022

Motie 168/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2022.

Constaterende dat:

 1. Momenteel nog maar 24% van de Utrechtse daken bedekt zijn met zonnepanelen;
 2. De zonnekaart inzichtelijk maakt welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen.

Overwegende dat:

 1. Het vanwege de energie- en klimaatcrisis meer dan ooit urgent is om zo snel mogelijk over te stappen op hernieuwbare energie zoals zonne-energie;
 2. De groep koplopers inmiddels al zonnepanelen op hun dak heeft, maar er nog een peloton achterblijft die gestimuleerd kunnen worden om zonnepanelen aan te schaffen;
 3. Het door de hoeveelheid aan commerciële aanbieders voor woningeigenaren moeilijk te bepalen is, welke informatie objectief is;
 4. Door VVE’s veel juridische en praktische belemmeringen worden ervaren bij het plaatsen van zonnepanelen;
 5. Zoveel mogelijk drempels moeten worden weggenomen voor diegenen die overwegen om zonnepanelen te plaatsen;
 6. Deze drempels weggenomen kunnen worden door als gemeente proactief, objectieve informatie te verschaffen over de mogelijkheden voor zon op dak.

Draagt het college op:

 1. Woningeigenaren wiens daken volgens de zonnekaart geschikt of zeer geschikt zijn hierover wijkgericht te informeren;
 2. Daarbij aan te geven hoe de gemeente deze eigenaren kan ondersteunen bij de aanschaf van zonnepanelen;
 3. Hierbij speciale aandacht te besteden aan zowel VVE’s als woningeigenaren met een kleine portemonnee.

En gaat over tot de orde van de dag

Ralph Peters, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Gertjan Te Hoonte, VVD
Annemarijn Oudejans, S&S
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen